Centrum Życia i Rodziny rekrutuje na stanowisko „copywriter”

Opublikowano: 2021-12-20

5407

W związku z rozwojem organizacji i poszerzeniem obszarów działania, Centrum Życia i Rodziny prowadzi rekrutację na stanowisko: „copywriter”.

Jeżeli masz lekkie pióro, chcesz zdobyć doświadczenie w tworzeniu różnorodnych treści i sprawić, by Twoje pisanie było skuteczne, a przy tym nie obawiasz się tematyki pro-life i masz nieco wiedzy o obronie wartości Rodziny i Kościele katolickim, to stanowisko copywritera u nas będzie dla Ciebie idealne.

 

Kogo poszukujemy:

Osoby, która potrafi pisać, skutecznie, poprawnie i świadomie włada językiem polskim, jest kreatywna i chętna do tworzenia mailingów, tekstów, artykułów, redagowania ulotek i broszur.

 

Od kandydatów oczekujemy:

  • sprawnego i lekkiego pióra (mile widziane doświadczenie w pracy wydawniczej, redakcyjnej, edytorskiej, w pisaniu na zamówienie);
  • wyobraźni, kreatywności i umiejętności współdziałania w zgranym zespole;
  • dokładności w korektach, precyzji myślenia;
  • podstawowej wiedzy na temat życia religijnego oraz nauczania i działalności Kościoła katolickiego;
  • komunikatywnej znajomości języka angielskiego.

 

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
  • prywatną opiekę medyczną;
  • wygodne i kameralne miejsce pracy w dobrej lokalizacji (centrum Warszawy);
  • służbowy komputer.

 

CV prosimy przesyłać na adres: biuro@czir.org (tytuł maila: „COPYWRITER”). Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę zgadza się Pan/Pani  na przetwarzanie przez naszą Fundację dodatkowych danych osobowych, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (np. Pana/Pani zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Pana/Pani imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chce Pan/Pani, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Panu/Pani, uprzejmie prosimy o nie zamieszczanie ich w swoich dokumentach. Pana/Pani zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Może Pan/Pani  ją cofnąć w każdym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.

Jeżeli chciałby Pan/Pani w wziąć udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny prosimy o załączenie do swoich dokumentów aplikacyjnych następującego oświadczenia:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa (zwanej dalej Fundacją), moich danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację przez okres kolejnych 5 lat począwszy od dnia, w którym ww. dane osobowe podałem.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO uprzejmie informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa (zwana dalej Fundacją):

2) nasza Fundacja zbiera i przetwarza dane osobowe przekazane nam w CV, liście motywacyjnym, a także w innych dokumentach aplikacyjnych niezbędnych w procesie rekrutacji, w zakresie i na podstawie właściwych przepisów tj. Kodeksu pracy (w przypadku ubiegania się o zatrudnienia o umowę o pracę) albo Kodeksu cywilnego (w przypadku ubiegania się o współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej),

3) uzyskane dane na Pana/Pani temat, używamy w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesu rekrutacji na dane stanowisko,

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe,

5) w przypadku udanej rekrutacji, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w celu przygotowania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zgodnie z przepisami ustawowymi. Dokumenty odrzuconych kandydatów będą usuwane najpóźniej po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; wszystkie te żądania będzie mógł Pan/Pani zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo: iod@czir.org

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na dane stanowisko,

9) podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane,

10) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Fundacja zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń,

11) Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w Instytucie może Pan/Pani zapoznać się w naszej Polityce prywatności..