Szanowni Państwo!

Choć piątkowe posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej w sprawie prof. Ewy Budzyńskiej trwało kilka godzin - nie przyniosło rozstrzygnięć. Rozprawę odroczono do 13 marca.

 

Już na samym początku chciałem bardzo podziękować wszystkim z Państwa, którzy odpowiedzieli o mój apel sprzed kilku dni i podpisali petycję w obronie Pani Profesor oraz rozesłali ją do swoich znajomych.

W ciągu ostatnich godzin przed rozpoczęciem rozprawy petycję zdążyło podpisać jeszcze prawie 2000 osób. To tylko pokazuje, jak ważna jest to sprawa dla Polaków.

Myślę, że tak potężny protest społeczny miał wpływ na komisję, która nie zdecydowała się od razu udzielić jej nagany.

Pani Profesor osobiście chciałaby wyrazić wdzięczność za Państwa zaangażowanie w tym trudnym dla niej czasie:


Poruszyły mnie dwie kwestie, o których mówiła Pani Profesor.

Przede wszystkim - bardzo wzruszające wspomnienie o ojcu Pani Profesor, ukazujące jakie i czyje metody stosuje lobby LGBTQ. Choć oni bronią się przed takimi analogiami, to podobieństwo jest uderzające. Uzmysławia to też, w obliczu jak wielkiego zagrożenia znajdują się dzisiejsze rodziny.

Do myślenia dają także słowa o wykładowcach akademickich, którzy pisali do niej, że sami doznają i doznawali dyskryminacji na uczelniach. Nie zdziwiłbym się, gdyby wkrótce nastąpiły ataki na kolejnych profesorów. I przypuszczam, że nie tylko na nich.

KAŻDY, kto w jakikolwiek sposób skrytykuje akty homoseksualne może być dziś oskarżony o mowę nienawiści i homofobię. Więcej, grozi to każdemu, kto głośno powie, że małżeństwo to związek jednej kobiety i jednego mężczyzny.

Dlatego widząc, ile dobra przynosi Państwa zaangażowanie – musimy być czujni i gotowi do zdecydowanego działania.
 

WSPIERAM
CENTRUM ŻYCIA I RODZINY!


To nierozstrzygnięte starcie mobilizuje do jeszcze gorliwszej pracy, by wygrać tę kulturową wojnę o sprawy dla nas najważniejsze – o życie i rodzinę.

Jestem przekonany, że ten rok przyniesie kolejne sprawy, w których Państwa zaangażowanie będzie potrzebne.

I zapewniam, że Centrum Życia i Rodziny o nich Państwa poinformuje, i wszystko zorganizuje, byśmy wspólnymi siłami mogli stawić opór wszelkim zagrożeniom.

Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości Kamil Zwierz
Prezes Centrum Życia i Rodziny

 
PS. Dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy złożyli podpis pod petycją w obronie pani Profesor i powiadomili o niej swoich bliskich i znajomych. Dalej zachęcam do śledzenia działań Centrum Życia i Rodziny, a także proszę o ich wsparcie.


 
WSPIERAM
CENTRUM ŻYCIA I RODZINY!


 


NAPISZ

biuro@czir.org

ZADZWOŃ

+ 48 12 38 53 999


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

facebook twitter youtube

Centrum Życia i Rodziny
ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa

Realizacja przepisów RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), pragniemy zapewnić Państwa o zachowaniu prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, a także przekazać kilka informacji dotyczących możliwości realizowania przysługujących Państwu uprawnień wynikających z RODO.

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@czir.org

Wiadomość ta została wysłana pod podany adres zgodnie z dostarczoną Panu/Pani klauzulą informacyjną w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie (administrator danych) w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych przez naszą Fundację. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać więcej takiej korespondencji, prosimy o wypisanie się przy użyciu linka w mailu.