Szanowni Państwo! Odwiedziliśmy wspieraną przez naszych Darczyńców Polską Macierz Szkolną na Białorusi.

Szanowni Państwo!

Pod koniec ubiegłego roku zwróciliśmy się do Państwa z apelem o pomoc dla Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi. Dzięki Państwa hojności udało nam się zgromadzić środki, które pozwolą na wyposażenie rozbudowywanej szkoły. Aby zobaczyć postęp prac, pod koniec kwietnia udaliśmy się do Grodna – zapraszam do przeczytania i obejrzenia relacji z tej wizyty.

Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Przewodniczką naszej delegacji była Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej,
p. Teresa Kryszyń (pierwsza z lewej)

Pozwolę sobie przypomnieć, że celem Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi jest podtrzymywanie polskości wśród kolejnych pokoleń. Dziś wspiera ona nauczanie w 3 polskojęzycznych szkołach państwowych, m.in. poprzez organizację warsztatów i szkoleń dla nauczycieli.

Ponadto, w 8 polskich szkołach społecznych prowadzonych przez tę organizację (gdzie zajęcia odbywają się dopiero po zakończeniu lekcji w białoruskich szkołach państwowych) uczy się łącznie ponad 3000 polskich uczniów. Przygotowuje ona również obchody polskich świąt narodowych i religijnych, festiwale piosenki polskiej czy bale maturalne polskiej młodzieży.

Ocalenie języka ocaleniem polskości

Polska Macierz Szkolna kładzie szczególny nacisk na nauczanie języka polskiego, choćby przez tłumaczenie białoruskich podręczników na nasz język ojczysty.

W języku polskim rozmawia się tam bowiem tylko w 5% polskich domów – przyczyną tego jest przede wszystkim brak dostępu do polskiego szkolnictwa. Pomimo teoretycznych gwarancji ochrony mniejszości narodowych na Białorusi, w praktyce język polski jest rugowany ze szkół państwowych i, jak wskazują tamtejsi społecznicy, już za kilka lat, jak w czasach ZSRR, w żadnej szkole publicznej na Białorusi nie będzie wykładany język polski...

Podczas naszego pobytu uczestniczyliśmy zatem w zajęciach z języka polskiego. Lekcja została urozmaicona przez towarzyszącą delegacji Centrum Życia i Rodziny p. Dominikę Chorosińską (Figurską), która poprowadziła warsztaty recytatorskie. Na ich zakończenie wspólnie deklamowaliśmy wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Wróbla Wielkanoc”:

polskie drzewo rosnące w słońce,
więte drzewo rozkwitające,
ptakami obwieszone jak dzwonami.
Alleluja, bracia. Alleluja!

Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości

W tym duchu zorganizowany został też wieczorek literacki, w czasie którego recytowano polską poezję przy akompaniamencie muzyki Fryderyka Chopina. Niezwykłym przeżyciem było dla nas uczestnictwo we Mszy świętej: byliśmy wzruszeni widokiem rzeszy dzieci i dorosłych śpiewających i modlących się w języku polskim. Oddaliśmy także hołd spoczywającym na cmentarzach grodzieńskich rodakom poległym w walce o niepodległość Polski.

Centrum Życia i Rodziny niesie wsparcie rodakom na Białorusi

Na zakończenie naszej wizyty spotkaliśmy się z Zarządem Polskiej Macierzy Szkolnej w celu określenia najpilniejszych kierunków pomocy i wsparcia ich działalności. Jednym z nich jest trwająca rozbudowa budynku Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej o nowe sale lekcyjne. Jest to konieczne, gdyż jest to największa polska placówka oświatowa na Białorusi – uczy się tam ok. 2000 dzieci. Oni po prostu nie mieszczą się w obecnych salach...

Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Ze Stanisławem Sienkiewiczem, Prezesem Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej,
na placu rozbudowy szkoły

W tym miejscu, w imieniu Polskiej Macierzy Szkolnej, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu – Darczyńcom Centrum Życia i Rodziny. Państwa wsparcie pozwoliło zebrać środki na umeblowanie i wyposażenie szkoły.

Z rozmów wynika, że jest jeszcze sporo do zrobienia. Więcej informacji na temat możliwości udzielenia pomocy polskim rodzinom znajdą Państwo na stronie PolacyNadNiemnem.pl.

WSPIERAM
POLAKÓW NAD NIEMNEM!

Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości Z serdecznymi pozdrowieniami
Kazimierz Przeszowski
Wiceprezes Centrum Życia i RodzinyPS. Miłość do Polski, rodaków i polskości, której doświadczyliśmy w Grodnie, stanowi dla nas niedościgniony wzór patriotyzmu i wielkie zobowiązanie. Centrum Życia i Rodziny nie zapomni o nich i ufam, że nasi Darczyńcy także.

banner


NAPISZ

biuro@czir.org

ZADZWOŃ

+ 48 12 38 53 999


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

facebook twitter youtube

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny
ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa

Realizacja przepisów RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), pragniemy zapewnić Państwa o zachowaniu prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, a także przekazać kilka informacji dotyczących możliwości realizowania przysługujących Państwu uprawnień wynikających z RODO.

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@czir.org

Wiadomość ta została wysłana pod podany adres zgodnie z dostarczoną Panu/Pani klauzulą informacyjną w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie (administrator danych) w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych przez naszą Fundację. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać więcej takiej korespondencji, prosimy o wypisanie się przy użyciu linka: