Szanowni Państwo!

Panie Macieju, Pani Barbaro, Panie Marku, Pani Magdaleno, Studencie III roku, Czcigodny Profesorze, Panie Mecenasie, Panie Majstrze, Córko, Dziadku – to Państwa podpisy sprawiły, że profesor Nalaskowski wraca do pracy na uczelni!
Czytaj online

Wczoraj po południu na stronie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oficjalnie podano do wiadomości, że rektor po rozmowie z profesorem przyjął jego odwołanie od decyzji o zawieszeniu!

Myślę, że zgodzą się Państwo ze mną, że podziękowania i gratulacje należą się przede wszystkim Profesorowi, który nie wahał się zaryzykować swojego stanowiska, zwracając uwagę na agresywną propagandę środowisk LGBT.

Wczoraj odwiedziliśmy Profesora, aby porozmawiać i osobiście podziękować za jego odważną postawę. Przy tej okazji poprosił on o przekazanie Państwu kilku słów:


Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości

Mogę jedynie przyłączyć się do podziękowań Profesora. Serdecznie dziękuję za każdy Państwa podpis. Cała sytuacja jest naszym wielkim, wspólnym zwycięstwem w dobrej sprawie!


Państwa zaangażowanie ma sens

Ktoś powie, że petycje w Internecie, takie jak #MuremZaProfesorem nie mają większego sensu, bo co może zmienić jedno kliknięcie… A jednak: po raz kolejny w ciągu ostatnich miesięcy jesteśmy świadkami sytuacji, w której kilkadziesiąt tysięcy takich właśnie pojedynczych kliknięć przynosi konkretny, dobry skutek.

Wracam tu do sprawy Zofii Klepackiej: na przełomie maja i czerwca ponad 56 000 podpisów zagłuszyło apele hejterów, którzy żądali usunięcia olimpijki z kadry narodowej. Ponad 32 000 kliknięć w ciągu ostatnich 6 dni (tak!) sprawiło, że prof. Nalaskowski wraca do pracy akademickiej!

Za każdym kliknięciem stoi człowiek. A każde kliknięcie to wsparcie dla człowieka – proszę tylko zobaczyć wzruszenie profesora na filmie!

Dlatego, o co często apeluję – nie pozwalajmy sobie na bierność. Zachęcam Państwa do podpisywania wszelkich petycji w dobrej sprawie. One naprawdę dają otuchę takim osobom, jak pan profesor, a także skutkują zmianą ich trudnej sytuacji.


Walczymy ramię w ramię

Ziarnko do ziarnka, a raczej kliknięcie do kliknięcia, udostępnienie do udostępnienia, przesłanie dalej do przesłania dalej – powoduje, że sprawa nabiera rozgłosu.

W Centrum Życia i Rodziny wiemy o tym, dlatego gdy tylko usłyszałem, jak potraktowany został prof. Nalaskowski, od razu stworzyliśmy petycję w jego obronie i poinformowaliśmy o niej media. Wymagało to od nas nie lada moblilzacji, ale – było warto.

Reakcja na nasz apel była potężna – reagowali dziennikarze, przedstawiciele świata nauki, politycy. Krytycznie o działaniu rektora wypowiedział się sam Minister Nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który nie wahał się stwierdzić, że ideologia gender jest sprzeczna z rozsądkiem, a marsze równości niosą za sobą niemoralne treści.

Nie mam wątpliwości, że nacisk, który wywołaliśmy, sprawił, że rektor UMK zmienił swoją decyzję. Nie chcę w żadnej mierze chełpić się z tego niewątpliwego sukcesu i przywłaszczać go sobie, tym samym odbierając go każdemu z Państwa. Centrum Życia i Rodziny pełniło w tej sytuacji tylko swoją misję. Naszym zadaniem jest:
  • nagłaśnianie takich spraw,
  • mobilizowanie do reakcji,
  • pomoc Wam, szanowni Państwo, w możliwości zabrania głosu.
Myślę, że w sprawie profesora Nalaskowskiego wywiązaliśmy się w 100% z naszych zadań.

Centrum Życia i Rodziny powstało bowiem, aby służyć polskim rodzinom. Kluczowym corocznym wydarzeniem, które organizujemy i koordynujemy są Marsze dla Życia i Rodziny. W tym roku wzięło w nich udział prawie 200 000 osób z całej Polski. To o wiele, wiele więcej niż na wszystkich paradach czy marszach tzw. równości.

Ale to nie wszystko. Tylko w tym roku:
  • przeprowadziliśmy Warszawski Protest Rodziców przeciw "Deklaracji LGBT+";
  • zorganizowaliśmy konferencję naukową ujawniającą ukryte, szkodliwe cele edukacji seksualnej w szkołach;
  • przyczyniliśmy się do wycofania się Związku Harcerstwa Polskiego z jawnego poparcia roszczeń środowisk LGBT.
Do tej obrony najbliższych nam wartości zachęcamy jak największą ilość osób, by poprzez wywieranie nacisku na rządzących podejmowali decyzje, które będą dobrze służyć życiu i rodzinie.


Zwycięska bitwa w trwającej wojnie

„Wrzeszczmy tam, gdzie jesteśmy, że się na to nie godzimy” – napisał w swoim felietonie prof. Nalaskowski. Dziś, dzięki wszystkim z Państwa, którzy złożyli swój podpis, udało się oprzeć presji środowisk LGBT. Lecz nie ulega wątpliwości, że wykorzystają każdą nadarzającą się okazję, by zniszczyć swoich krytyków.

Dlatego nie możemy spocząć na laurach i myśleć, że sytuacja na polskich uniwersytetach jest już uporządkowana, a wolność słowa zapewniona. Zachowujmy czujność i bądźmy gotowi do stanięcia w obronie najważniejszych dla nas wartości.

Jako prezes Centrum Życia i Rodziny zapewniam, że dalej będziemy działać na rzecz polskich rodzin, w obronie życia, tożsamości małżeństwa i dzieci przez ideologią gender i roszczeniami środowisk LGBT. Zrobimy też wszystko, by stworzyć Państwu przestrzeń do wyrażenia swojego głosu – czy to poprzez tworzenie petycji, czy nawet poprzez, jeśli będzie taka potrzeba, organizację protestów.

Abyśmy mogli dalej to dobro realizować, nie obejdziemy się bez Państwa pomocy. Jesteśmy bowiem fundacją, która utrzymuje się wyłącznie z datków ludzi dobrej woli, którym leży na sercu dobro polskich rodzin. Dlatego bardzo Państwa proszę o wsparcie naszych inicjatyw kwotą 30, 60, 100 lub dowolną inną -> [KLIK].

Dziękuję też za wszystkie wiadomości, które otrzymałem od Państwa po uruchomieniu tej petycji. Cieszę się, że jesteście przy Centrum Życia i Rodziny i doceniacie naszą pracę – to dla nas bardzo ważne.

I zrobimy wszystko, aby Państwa w tym nie zawieść!

Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości Kamil Zwierz
Prezes Centrum Życia i Rodziny

PS. Jeszcze raz dziękuję Państwu za włączenie się w pomoc prof. Nalaskowskiemu. Dzięki Waszemu wsparciu ten ceniony wykładowca może spokojnie wrócić do pracy, a my możemy odważnie stawiać czoła kolejnym czekającym na nas wyzwaniom.

CHCĘ WESPRZEĆ CENTRUM ŻYCIA I RODZINY!NAPISZ

biuro@czir.org

ZADZWOŃ

+ 48 12 38 53 999


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

facebook twitter youtube

Centrum Życia i Rodziny
ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa

Realizacja przepisów RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), pragniemy zapewnić Państwa o zachowaniu prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, a także przekazać kilka informacji dotyczących możliwości realizowania przysługujących Państwu uprawnień wynikających z RODO.

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@czir.org

Wiadomość ta została wysłana pod podany adres zgodnie z dostarczoną Panu/Pani klauzulą informacyjną w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie (administrator danych) w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych przez naszą Fundację. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać więcej takiej korespondencji, prosimy o wypisanie się przy użyciu linka: