Szanowni Państwo!

Ubiegłe tygodnie były dla Centrum Życia i Rodziny czasem wytężonej pracy. Jednak dzięki zaangażowaniu i odwadze ludzi dobrej woli – takich jak Państwo – udało się odnieść zwycięstwa.
Czytaj online

W obronie prześladowanych przez tęczowy aktyw

W ostatnich tygodniach opinię publiczną poruszył atak na prof. Aleksandra Nalaskowskiego. Przypadek bardzo podobny do sprawy Zofii Klepackiej, kiedy dzięki naszej wspólnej stanowczej reakcji udało się uciszyć hejterów, domagających się usunięcia olimpijki z kadry.

Profesor pedagogiki z toruńskiego UMK użył w felietonie dosadnych sformułowań pod adresem środowisk LGBT i ich działań. Jak wskazał – użył ich świadomie, w akcie desperacji, aby zwrócić uwagę na problem wulgarnej presji tych środowisk na opinię publiczną w Polsce.

Ponieważ środowiska LGBT korzystają z każdej okazji, by wyeliminować swoich przeciwników, natychmiast zażądały od władz uniwersytetu, aby wyciągnęły konsekwencje wobec profesora.

I – tu dotykamy największego problemu – władze uczelni szybko wszczęły postępowanie dyscyplinarne i zawiesiły Aleksandra Nalaskowskiego w prawach nauczyciela akademickiego na trzy miesiące.

Nasza reakcja była natychmiastowa. Uruchomiliśmy petycję #MuremZaNalaskowskim, w której zaapelowaliśmy o przywrócenie wykładowcy do pełni praw nauczyciela akademickiego.

W ciągu kilku dni podpisało ją ponad 33 000 osób. Sprawę podjęły także media, wypowiadali się inni naukowcy, głos zabrał nawet Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Petycja przyczyniła się do zwycięstwa: rektor uczelni odstąpił od karania prof. Nalaskowskiego!

Nasza wspólna presja ma sens. Za każdym kliknięciem stoi bowiem konkretny człowiek. A każde kliknięcie to wsparcie dla konkretnego człowieka – proszę tylko zobaczyć wzruszenie profesora na filmie z podziękowaniami – [KLIK]!

Sprawa się jednak nie kończy. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich właśnie opublikowała stanowisko, w którym grozi krytykom ideologii LGBT, iż będą „bezwarunkowo podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej w naszych uczelniach”.


Warszawskie szambo


Pod wpływem presji organizacji społecznych takich jak Centrum Życia i Rodziny, zaniepokojonych rodziców i wychowawców, warszawski ratusz poinformował, że nie planuje wprowadzać do szkół zajęć dodatkowych z zakresu edukacji seksualnej w bieżącym roku.

Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Jest to efekt nacisku wywołanego przez Warszawski Protest Rodziców, ale również skutek kilkudziesięciu tysięcy podpisanych przez Państwa petycji, Państwa wsparcia finansowego i Państwa obecności na wspomnianych wydarzeniach. Cieszę się, że mogę liczyć na Państwa zaangażowanie, hojność i determinację.

Trudno jednak przypuszczać, by ratusz nagle nawrócił się i porzucił swoje niecne plany. Samo oświadczenie jest enigmatyczne, a głosy stołecznych włodarzy są sprzeczne. Wiele wskazuje na to, że prezydent Rafał Trzaskowski gra na zwłokę, co ma związek z wyborami parlamentarnymi.

Dlatego wspólnie z Instytutem Ordo Iuris przygotowaliśmy petycję do Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego, o zajęcie się projektem zmiany w ustawie Prawo oświatowe. Jego założenia to:
  • Organizacje planujące przekazywanie w szkole treści dotyczących seksualności człowieka będą zobowiązane zarówno do wystosowania zgłoszenia do dyrekcji szkoły, jak i do przygotowania propozycji prospektu informacji wychowawczej dla rodziców.
  • Uczestnictwo dziecka w takich zajęciach niezależnie od ich formy będzie każdorazowo wymagało odrębnej zgody wyrażonej przez rodziców.
  • W przypadku naruszenia praw rodziców możliwe będzie wytoczenie przez nich powództwa cywilnego. W tej sytuacji sąd będzie mógł przyznać rodzicom dziecka odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
Dlatego bardzo proszę Państwa o podpis pod petycją – [KLIKNIJ TUTAJ]

Cały czas monitorujemy sprawę, naciskając prezydenta Trzaskowskiego, by nie taił swoich zamiarów przed opinią publiczną. 10 września skierowaliśmy do ratusza pismo o wyjaśnienie wszystkich niejasności – jednak wciąż czekamy na odpowiedź.

Są jednak sytuacje, kiedy skutki naszych działań są bardzo namacalne i niemal od razu widoczne…


Pomoc Polakom na Wschodzie


Być może słyszeli Państwo o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi. Tamtejszy rząd nie tylko nie wspiera polskiego szkolnictwa, ale w praktyce ruguje język polski ze szkół państwowych. Jak wskazują tamtejsi społecznicy, już za kilka lat, jak w czasach ZSRR, w żadnej szkole publicznej na Białorusi nie będzie wykładany język polski…

latego w zeszłym roku Centrum Życia i Rodziny zaangażowało się w pomoc Polskiej Macierzy Szkolnej w rozbudowie budynku Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie, największej polskiej placówki oświatowej na Białorusi – uczy się tam ok. 2000 dzieci.

Dzięki wsparciu wielu ludzi dobrej woli udało nam się zebrać kwotę, która pozwoli w pełni wyposażyć (tablice multimedialne, ławki, krzesła) 3 sale lekcyjne w nowopowstającej szkole.

Kiedy w kwietniu odwiedziliśmy tamtejszą Polonię okazało się, że jeszcze możemy wiele pomóc. Dlatego rozpoczęliśmy kolejną zbiórkę.

Na nasz apel odpowiedziało wielu dobroczyńców. Ich hojność umożliwi pokrycie kosztów wstawienia drzwi i okien w nowym skrzydle budynku oraz zaopatrzenia biblioteki w niezbędne regały.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomagają Polakom na Wschodzie. Tym bardziej, że ta pomoc ma wymiar nie tylko finansowy, ale także jest moralnym wsparciem dla wspólnoty, która tak wiele wycierpiała wyłącznie z powodu swojej polskości.

Dziękuję raz jeszcze za Państwa zaangażowanie w kampanię w obronie Zofii Klepackiej i podpis na uruchomionej przez nas stronie.

Ciesząc się z sukcesów, które dzięki Państwa pomocy udaje się osiągać, mam świadomość, że przed nami kolejne wyzwania i boje. Liczę, że będę je mógł toczyć ramię w ramię z Państwem.

Wierzę, że wspólnie możemy odnieść wiele zwycięstw!

Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości Kamil Zwierz
Prezes Centrum Życia i Rodziny

PS. Zachęcam do śledzenia naszych działań w mediach społecznościowych, do przesyłania dalej tego newslettera – im będzie nas więcej, tym nasze oddziaływanie będzie skuteczniejsze. Proszę też Państwa o wsparcie Centrum Życia i Rodziny dowolnym datkiem:

CHCĘ WESPRZEĆ CENTRUM ŻYCIA I RODZINY!NAPISZ

biuro@czir.org

ZADZWOŃ

+ 48 12 38 53 999


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

facebook twitter youtube

Centrum Życia i Rodziny
ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa

Realizacja przepisów RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), pragniemy zapewnić Państwa o zachowaniu prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, a także przekazać kilka informacji dotyczących możliwości realizowania przysługujących Państwu uprawnień wynikających z RODO.

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@czir.org

Wiadomość ta została wysłana pod podany adres zgodnie z dostarczoną Panu/Pani klauzulą informacyjną w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie (administrator danych) w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych przez naszą Fundację. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać więcej takiej korespondencji, prosimy o wypisanie się przy użyciu linka: