Szanowni Państwo,

okres wakacyjny nie łączy się dla nas z beztroskim wypoczynkiem. Odbyliśmy ważne spotkanie z osobą nie tylko podzielającą nasze wartości, ale też mocno stygmatyzowaną za ich obronę.

Czytaj online


Małopolska Kurator Oświaty – pani Barbara Nowak – jest znana ze swojego jednoznacznego stanowiska w obronie dzieci i rodzin przed ideologią gender.

Krytykuje forsowane przez środowiska LGBT wychowanie seksualne typu B, które bez ogródek nazywa seksualizacją dzieci. Nie waha się otwarcie mówić, że genderowe treści są przemycane pod hasłami programów prozdrowotnych. Jest też jedną z nielicznych, która nie boi się pokazywać powiązania środowisk homoseksualnych z pedofilią. Wzywa do ujawniania prawdy, informowania i działania.

Nic dziwnego, że w tych sprawach odzywają się do niej osoby z całej Polski. To niezwykle budujące, że Pani Kurator reaguje od razu: b_now Za swoją jednoznaczność pani Barbara Nowak musi „płacić” stygmatyzacją. Prym wiedzie w tym, rzecz jasna, „Gazeta Wyborcza”.

Wypowiedzi Pani Kurator są bezpardonowo krytykowane, a wykonywanie zadań wynikających z jej stanowiska, czyli kontrola szkół, jest określane jako „szykanowanie nauczycieli”. Ponadto na temat jej życia rodzinnego powielane są liczne kłamstwa, które szczególnie dotykają jej męża, córkę i wnuczkę. Nie wspominając o wyzwiskach pod jej adresem, gdy idzie ulicą.

Ze względu na jej nieugiętą postawę i zbieżność poglądów bardzo zależało nam na spotkaniu z Panią Kurator. Cieszę się, że wreszcie do niego doszło.

b_now2

Rozmowa była niezwykle owocna. W szczególności skupiliśmy się na możliwości i metodach współpracy w obszarze ochrony dzieci przed radykalnymi seksedukatorami.

Wspólnie byliśmy zgodni, że ideologia gender oraz „tęczowe organizacje” są niezwykle niebezpieczne i, pomimo pewnych trudności związanych z pandemią koronawirusa, od września ich aktywność na terenie szkół zdecydowanie wzrośnie. W tej sytuacji nie możemy pozostać bierni.

Zapewniliśmy, że jako Centrum Życia i Rodziny będziemy podejmować wszelkie działania mające na celu uniemożliwienie deprawowania młodego pokolenia na terenie szkół. Będziemy spotykać się z nauczycielami, katechetami i dyrektorami placówek i ostrzegać przed zagrożeniami płynącymi z agendy ideologii LGBT i gender. Podczas tych spotkań będziemy uwrażliwiać wszystkich wychowawców na zakusy ze strony organizacji promujących niebezpieczne i radykalne poglądy.

 
Wspieram Centrum Życia i Rodziny!

Jednym z narzędzi, które wykorzystamy podczas spotkań, jest nasz film „To nic takiego” poświęcony permisywnej edukacji seksualnej i jej genezie. Wskazujemy w nim na to, że jej twórcy popełnili mnóstwo błędów metodologicznych, przygotowując program nauczania.

Pokazujemy wiele dowodów na to, że seksedukacja zagraża młodemu pokoleniu i jak najszybciej powinna zostać odłożona do lamusa. Jedocześnie chcemy podkreślić, że w Polsce obowiązuje dobry model tzw. wychowania do życia w rodzinie, który skupia się na wielu aspektach wychowania rodzinnego, a małżeństwo traktuje jako miejsce przyjścia na świat potomstwa.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby zorganizować pokaz filmu w swoim mieście, jesteśmy gotowi do odwiedzenia Państwa w każdym zakątku Polski. Prosimy jedynie o kontakt i stosowne informacje.


Rozmowa z panią Barbarą Nowak nie dotyczyła jednak jedynie edukacji seksualnej i zapobieganiu jej radykalnej, zawierającej wątki ideologiczne wersji. Jak nam przekazała, niebezpieczestwa czyhają na młodzież także na kartach podręczników. Jako Centrum Życia i Rodziny zadeklarowaliśmy, że będziemy monitorować podręczniki i “pomoce naukowe”, a w przypadku zauważenia nieprawidłowości lub jawnej promocji niebezpiecznych ideologii, interweniować u ministra edukacji narodowej.

 
Wspieram Centrum Życia i Rodziny!

Na koniec spotkania zaprosiłem Panią Kurator do uczestnictwa w naszej jesiennej konferencji poświęconej prześladowaniom ze strony środowisk LGBT. Mam nadzieję, że to wydarzenie będzie mocnym sygnałem wysłanym w stronę zarówno władz jak i obywateli.

Na Zachodzie głosy krytyki wobec środowisk LGBT kończą się ostracyzmem społecznym, karami finansowymi, utratą pracy i pozycji. I dotyczy to każdego: „zwykłych” obywateli, wykładowców uniwersyteckich, sportowców, aktorów, polityków czy biskupów. Musimy więc obronić wolność mówienia prawdy przed tą postępującą „homocenzurą”.

Będę Państwa informował o szczegółach konferencji. Dlatego zachęcam do śledzenia naszej działalności oraz o informowaniu o niej swoich bliskich i znajomych.

Tymczasem serdecznie Państwa pozdrawiam

 

 

Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości Paweł Ozdoba
Prezes Centrum Życia i Rodziny

 

Wspieram Centrum Życia i Rodziny!

 

 


NAPISZ
biuro@czir.org

ZADZWOŃ
+ 48 12 38 53 999
 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
facebook twitter youtube
 

 

Centrum Życia i Rodziny
ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa

Realizacja przepisów RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), pragniemy zapewnić Państwa o zachowaniu prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, a także przekazać kilka informacji dotyczących możliwości realizowania przysługujących Państwu uprawnień wynikających z RODO.

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@czir.org

Wiadomość ta została wysłana pod podany adres zgodnie z dostarczoną Panu/Pani klauzulą informacyjną w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie (administrator danych) w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych przez naszą Fundację. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać więcej takiej korespondencji, prosimy o wypisanie się przy użyciu linka w mailu.