Stop dyktaturze mniejszości

<h1 class='page-title'>Stop dyktaturze mniejszości</h1>

To już nie żarty. SLD i Twój Ruch, pod przykrywką nowelizacji Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, chcą wprowadzić w Polsce faktyczną homodyktaturę.

Projekt wprowadza zakaz dyskryminacji m.in. ze względu na tzw. „ekspresję płciową” i „tożsamość płciową”, co w praktyce będzie oznaczać, że publiczne epatowanie perwersyjnymi zachowaniami seksualnymi będzie szczególnie chronione przez prawo, a sprzeciw wobec tych zachowań będzie z kolei karany.

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny przekazało już do Sejmu blisko 140 000 petycji z protestem, jednak Sejm wydaje się lekceważyć nasz głos. Dlatego prosimy, abyś przyłączył się do akcji i wystąpił z apelem do szefów partii politycznych o odrzucenie tego szkodliwego projektu.

Odpowiedzmy sobie na trzy niezwykle ważne pytania:

  1. Czy chcesz dopuścić, aby media jeszcze bardziej promowały zachowania homoseksualne, bojąc się oskarżeń o dyskryminację i odpowiedzialności finansowej?
  2. Czy chcesz dopuścić do sytuacji, w której każda Twoja opinia krytyczna na temat środowisk homoseksualnych może stać się podstawą oskarżenia Cię o dyskryminację?
  3. Czy chcesz dopuścić do sytuacji, w której Twoje dziecko będzie zmuszone do wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych przez tzw. seksedukatorów promujących „różne wizje seksualności”, a jakikolwiek sprzeciw zostanie uznany za akt dyskryminacji, za który będzie można zostać ukaranym?

Takie zagrożenia niesie projekt o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1051), zgłoszonym przez polityków SLD i Twojego Ruchu.

Nie bądźmy obojętni, ta ustawa zagraża również Tobie i Twojej rodzinie!

Projekt nowelizacji realizuje postulaty wysuwane przez organizacje LGBT i może oznaczać istotne ograniczenia dla swobód obywatelskich. Nowelizacja wprowadza nowe przesłanki dyskryminacji („tożsamość płciowa”, „ekspresja płciowa”) zaś zastosowanie dotychczasowych znacznie się rozszerza poza stosunki z zakresu prawa pracy. Po nowelizacji zakaz dyskryminacji można będzie odnosić do treści publikowanych w środkach masowego przekazu.

Akcja „Słoiczek dla Chyliczek”
Czytaj
Marsz dla Życia i Rodziny
Czytaj
Stop łamaniu polskich sumień!
Czytaj
Zobacz więcej

Wykonanie: CzarnyKod