Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. WPROWADZENIE

 

Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: skrytka pocztowa 99, 00-963 Warszawa 81 (zwana dalej Centrum lub Administratorem), wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

 

Informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Centrum, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

II. PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH w CENTRUM

 

Centrum zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. utrzymywaniem stałego kontaktu z Centrum w związku z realizacją jego celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych. wydarzeniach publicznych), a także możliwościach wspierania działalności Centrum <czytaj dalej>
 2. prowadzonymi akcjami społecznymi  (zbieraniem podpisów pod akcjami, petycjami, protestami etc.) <czytaj dalej>
 3. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy kontaktowych <czytaj dalej>
 4. organizacją wydarzeń publicznych, kongresów, debat, seminariów, konferencji naukowych lub prasowych, marszy  <czytaj dalej>
 5. udostępnianiem publikacji, książek, kartek okolicznościowych, kalendarzy, plakatów, ulotek, raportów, biuletynów, informatorów i innych pism wydawanych przez Centrum np. „Przyjaciel rodziny”  <czytaj dalej>
 6. prowadzenie programów społecznych na rzecz beneficjentów Centrum (np. w ramach programu „Szkoła przyjazna rodzinie”) <czytaj dalej>
 7. wsparciem finansowym działalności Centrum przez darczyńców <czytaj dalej>
 8. korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych Centrum (używanie plików cookies) <czytaj dalej>

III. KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ CENTRUM

 

Centrum zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Centrum może przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym: adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane w związku z celami statutowymi Centrum, w tym m.in.: dane niezbędne do organizacji wydarzeń publicznych, akcji społecznych, świadczenia wsparcia na rzecz beneficjentów programów społecznych, dane o darczyńcach Centrum.

 

IV. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w CENTRUM

 

 1. Jeśli otrzymują Państwo od Centrum zaproszenia lub informacje o realizacji celów statutowych Centrum, w tym o organizowanych akcjach społecznych.

 

Dotyczy to osób, które zapisały się do listy mailingowej, osób komunikujących się z Centrum za pośrednictwem portali społecznościowych (facebook, twitter, youtube),

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, petycjach, wydarzeniach, kongresach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych lub prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Centrum art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

 1. Jeśli wspierają Państwo akcje społeczne (protesty, petycje, kampanie) organizowane przez Centrum.

 

Dotyczy to osób fizycznych, które wypełniły formularze papierowe i nadesłały je na adres Centrum bądź osób, które wypełniły formularze na stronach internetowych prowadzonych przez Centrum w celu poparcia akcji, petycji, protestów lub kampanii organizowanych przez Centrum.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
 

informowanie osób, które udzieliły wsparcia dla danej akcji społecznej, o jej dalszym przebiegu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami udzielającymi wsparcia dla danej akcji społecznej
okres niezbędny do informowania o przebiegu akcji społecznej, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, wydarzeniach, spotkaniach, konkursach, wydarzeniach, kongresach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Centrum art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

 1. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez Centrum.

 

Dotyczy to osób fizycznych, które zadały pytania lub złożyły zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronach administrowanych lub współadministrowanych przez Centrum.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
kontakt w związku z pytaniem lub zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony www
okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub zgłoszenie, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Centrum art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

 1. Jeśli uczestniczą Państwo w wydarzeniach publicznych organizowanych przez Centrum.

 

Dotyczy osób fizycznych, które wyraziły chęć udziału w danym wydarzeniu, spotkaniu, kogresie, debacie, seminarium, konferencji naukowej lub prasowej organizowanej przez Centrum np. wygłoszenia referatu lub wzięcia udział jako słuchacz na kongresie przez wypełnienie formularza na stronie internetowej informującej o kongresie lub wypełnienie formularza w recepcji bezpośrednio przed wydarzeniem.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
 

informowanie o organizowanym wydarzeniu, spotkaniu, kongresie, debacie, seminarium, konferencji naukowej lub prasowej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa w danym wydarzeniu publicznym
okres niezbędny do informowania o organizowanym wydarzeniu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Centrum art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust. 3 lit. e RODO)
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

 1. Jeśli otrzymują Państwo bezpłatne publikacje wydawane przez Centrum.

 

Dotyczy osób fizycznych, którym Centrum udostępnia bezpłatne publikacje książki, kartki okolicznościowe, kalendarze, plakaty, ulotki, raporty, biuletyny, informatory i inne pisma wydawane przez Centrum np. „Przyjaciel rodziny”.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
realizacja zamówienia publikacji, w tym dostarczenie jej zamawiającemu, kontakt w związku z realizacją zamówienia art. 6 ust. 1 lit. b RODO okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Centrum

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
dochodzenie roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

 1. Jeżeli uczestniczą Państwo w realizacji programów społecznych prowadzonych przez Centrum.

 

Dotyczy osób fizycznych, które biorą udział w danym programie społecznym, w tym m.in. osoby zaangażowane w organizację danego programu społecznego np. dyrektorzy szkół i koordynatorzy, uczestnicy warsztatów i konkursów w ramach programu „Szkoła przyjazna rodzinie”,  kandydaci do samorządu terytorialnego w ramach programu „Rodzina ma głos!”.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
realizacja umowy zawartej w ramach programu społecznego art. 6 ust. 1 lit. b RODO okres obowiązywania umowy
zgoda osoby na udział w programie społecznym art. 6 ust. 1 lit. a RODO do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu umowy zawartej w ramach programu społecznego, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartej w ramach programu społecznego
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Centrum art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)

 

 1. Jeżeli wspierają Państwo działalność Centrum darowiznami

 

Dotyczy osób fizycznych dokonujących wpłaty darowizn bezpośrednio na konto bankowe Centrum wskazane na stronach internetowych administrowanych przez Centrum bądź za pośrednictwem i przy użyciu systemu płatności: Przelewy24 lub systemu PayPal.

 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
zarządzanie wpłatami od darczyńców, w tym wystawianie zaświadczeń do celów podatkowych art. 6 ust. 1 lit. b RODO okres realizacji darowizny, w tym wystawienia zaświadczenia pozwalającego na odliczenie kwoty przekazanej darowizny w rozliczeniu PIT
kontaktowanie się z darczyńcami za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej w celu odpowiedzi na ich zapytania bądź zgłoszenia, a także w celu wysłania podziękowań za wsparcie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenie darczyńcy bądź wysłanie mu podziękowań za wsparcie
prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
informowanie o realizacji celów statutowych Centrum, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych oraz możliwości dalszego wsparcia Centrum

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO

 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

 1. Jeżeli korzystają Państwo ze stron internetowych Centrum.

 

Dla Państwa wygody witryny internetowe prowadzone przez Centrum używają plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników (takich jak zapamiętania preferowanego języka lub rozmiaru czcionki), a także w celach statystycznych.  Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z tej witryny.

Witryna korzysta niekiedy z usług internetowych osób trzecich do wyświetlania określonych treści, na przykład obrazów lub filmów wideo. Centrum nie jest w stanie uniemożliwić tym stronom czy domenom zbierania informacji dotyczących sposobu korzystania z umieszczonych tam treści przez naszych użytkowników. Aby zapoznać się ze sposobem wykorzystywania przez nie pozyskanych informacji o użytkownikach oraz możliwościami rezygnacji z odpowiednich cookies lub usunięcia takich danych, należy przeczytać warunki korzystania z tych stron w zakresie prowadzonej polityki prywatności i plików cookies.

Dla Państwa wygody witryny internetowe prowadzone przez Centrum używają plików cookies w następujących celach:

• aby dostosować serwis do potrzeb użytkowników takich jak np. zapamiętania preferowanego języka lub rozmiaru czcionki,
• w celach statystycznych poprzez anonimową analizę zachowań użytkowników strony internetowej,
• aby zrozumieć działania, zachowania i zainteresowania odwiedzających nasze witryny internetowe,
• aby rozpoznać nowych lub byłych użytkowników,
• aby ulepszać naszą stronę internetową i lepiej rozpoznawać Państwa wizyty na naszych platformach,
• aby zintegrować się z serwisami społecznościowymi,
• aby ułatwić korzystanie z podstawowych funkcji strony internetowej,
• do obsługi ukierunkowanych reklam.
Witryna korzysta niekiedy z usług internetowych osób trzecich do wyświetlania określonych treści, na przykład obrazów lub filmów wideo. Centrum nie jest w stanie uniemożliwić tym stronom czy domenom zbierania informacji dotyczących sposobu korzystania z umieszczonych tam treści przez naszych użytkowników. Aby zapoznać się ze sposobem wykorzystywania przez nie pozyskanych informacji o użytkownikach oraz możliwościami rezygnacji z odpowiednich cookies lub usunięcia takich danych, należy przeczytać warunki korzystania z tych stron w zakresie prowadzonej polityki prywatności i plików cookies.

 

V. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ CENTRUM

 

W związku z przetwarzaniem przez Centrum Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO), w szczególności w przypadku skorzystania przez Państwa z następujących uprawnień:
 1. prawa do wycofania zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Centrum na podstawie zgody – osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, że Centrum nie przetwarza danych osobowych na podstawie zgody, gdyż zwykle działa w oparciu o inne podstawy prawne zawarte w art. 6 RODO a określone w pkt IV niniejszej Polityki. Spełnienie którejkolwiek z podstaw prawnych określonych w art. 6 RODO jest wystarczające, aby Centrum mógł przetwarzać Państwa dane;
 2. prawa do wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Centrum (np. w przypadku informowania o realizacji celów statutowych Centrum, wysyłki zaproszeń na wydarzenia publiczne organizowane przez Centrum, wysyłce do darczyńców podziękowań za wsparcie). W takim przypadku Centrum nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczy przetwarzanie, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Centrum;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 2. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Centrum umożliwia kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą e-maila: [email protected] lub drogą pocztową na adres do korespondencji: skrytka pocztowa 99, 00-963 Warszawa 81, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

 

Centrum stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Centrum zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

 

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy Centrum upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora;
 2. podmioty, którym Centrum powierzyło przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz Centrum usługi hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

 

Centrum może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez Centrum działalności oraz podejmowanej współpracy z różnymi podmiotami. Centrum zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

 

VII. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Mając na uwadze zasadę przejrzystości Centrum będzie regularnie dokonywało przeglądu i aktualizacji powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na swojej stronie internetowej.

 

Wykonanie: CzarnyKod