O nas

MISJA CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW DLA ŻYCIA I RODZINY

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny zostało powołane, aby dawać publiczne świadectwo o dwóch fundamentalnych prawdach, na których opiera się nasza cywilizacja i wynikający z niej porządek społeczny, a mianowicie:

  • każdy człowiek ma prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
  • rodzina oparta na nierozerwalnym małżeństwie między kobietą a mężczyzną, otwarta na przyjęcie i wychowanie dzieci jest podstawą prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa.

Te prawdy, które jeszcze do niedawna były uznawane za oczywiste, z coraz większą gwałtownością są atakowane przez promotorów tzw. „cywilizacji śmierci” i „dyktatury relatywizmu”. Pojęcia te sformułowane przez papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI doskonale demaskują współczesne utopie, które pod pretekstem budowania nowoczesnego społeczeństwa ograniczają prawo do życia i zmieniają definicję rodziny.

W obliczu tych wyzwań podejmujemy działania i wspieramy inicjatywy, które:

  • sprzeciwiają się wszelkim formom ograniczania prawa do życia, jak również zjawiskom kulturowym i obyczajowym niszczącym szacunek dla życia dzieci poczętych oraz osób chorych i starych;
  • sprzeciwiają się wszelkim formom prawnej, kulturowej i obyczajowej dyskryminacji małżeństwa i rodziny, w szczególności wielodzietnej, przez narzucanie tzw. alternatywnych modeli rodzinnych lub tzw. wolnych związków;
  • promują postawy, zachowania, wzorce kulturowe i przepisy prawa, które sprzyjają poszanowaniu życia człowieka od jego poczęcia, aż do jego naturalnego końca;
  • promują postawy, zachowania, wzorce kulturowe i przepisy prawa, które zachęcają do posiadania jak największej liczby dzieci i postrzegania ich jako powodu do radości, a nie zbędnego ciężaru;
  • promują postawy, zachowania, wzorce kulturowe i przepisy prawa, które wspierają model rodziny oparty na wiernym i trwałym małżeństwie między mężczyzną i kobietą;
  • motywują do działania na rzecz życia i rodziny osoby indywidualne, organizacje społeczne, polityczne a także instytucje samorządowe i państwowe.

Naszą misję możemy zawrzeć w haśle – Dla rodziny, dla życia.

Stop związkom partnerskim!
Czytaj
Stop dyktaturze mniejszości!
Czytaj
Brońmy dzieci nienarodzonych!
Czytaj

Wykonanie: CzarnyKod