Apel Centrum Życia i Rodziny ws. homoindoktrynacji w szkołach

Opublikowano: 2018-10-26

3025

Warszawa, 25.10.2018 r.

 

Apel Centrum Życia i Rodziny ws. homoindoktrynacji w szkołach.

Na najbliższy piątek 26 października, środowiska homoseksualne zapowiedziały przeprowadzenie
w niektórych szkołach w Polsce, deprawacyjnej akcji pod nazwą „Tęczowy piątek”. W jej ramach mają być przeprowadzane zajęcia oswajające młodzież z dewiacyjnymi zachowaniami seksualnymi.

W związku z tym Centrum Życia i Rodziny apeluje do rodziców, wychowawców, nauczycieli oraz organów prowadzących placówki, o stanowczy sprzeciw wobec homoseksualnej indoktrynacji.

Jednocześnie Fundacja zaprasza szkoły i przedszkola do udziału w programie „Szkoła Przyjazna Rodzinie”, www.szkola-przyjaznarodzinie.pl

Program jest realizowany poprzez :

– działania formacyjne skierowane do uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego, polegające na organizowaniu warsztatów, szkoleń i prowadzeniu programów (z oferty proponowanej przez organizatora lub własnych) podkreślających pozytywną rolę rodziny w rozwoju osobowym człowieka.

– nie propagowanie oraz podejmowanie działań uniemożliwiających propagowanie przez osoby trzecie treści szkodliwych dla dzieci, w szczególności promujących przedwczesną inicjację seksualną, kwestionujących biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn oraz głoszących odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej, a także kwestionujących znaczenie rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci

Obecnie do programu przystąpiło już ok. 1 tys. placówek edukacyjnych w całym kraju.

Na stronie www.szkola-przyjaznarodzinie.pl oprócz informacji technicznych można znaleźć szereg projektów edukacyjnych rekomendowanych przez Centrum Życia i Rodziny do prowadzenia
w szkołach.  Mają one pomóc w przygotowaniu młodego pokolenia do odpowiedzialnego podejmowania roli żony, matki, męża i ojca w życiu dorosłym a co za tym idzie budowania szczęśliwych rodzin opartych na trwałym małżeństwie kobiety i mężczyzny.

/-/ Paweł Kwaśniak

Prezes  Centrum Życia i Rodziny