Centrum Życia i Rodziny dołączyło do Międzynarodowej Federacji na Rzecz Wolnego Wyboru Doradztwa i Terapii

Opublikowano: 2022-05-17

5744

Wiele osób boryka się z trudnościami związanymi z niepożądanym zainteresowaniem tą samą płcią. Niektórzy, szczególnie młodzież, a nawet dzieci, przeżywają kryzys związany z pytaniami o swoją płciowość. Zwykle nie wiedzą, gdzie szukać wsparcia, być może mają przykre doświadczenia związane z próbami znalezienia pomocy, albo też prostu obawiają się stygmatyzacji przez społeczność, która określa się mianem LGBT.

Naprzeciw wszystkim, którzy poszukują pomocy, pragną zmienić swoje życie i zaprzestać zachowań homoseksualnych oraz naprzeciw ich rodzinom, które chcą wspomóc swoje dziecko w kryzysie, wychodzi Międzynarodowa Federacja na Rzecz Wolnego Wyboru Doradztwa i Terapii (The International Federation for Therapeutic and Counselling Choice).

Organizacja powstała, aby umożliwić osobom borykającym się takimi trudnościami dostęp do ekspertów i doradców, którzy – jak podkreśla na swojej stronie – przestrzegają dobrych praktyk i etyki zawodowej oraz rozumieją cele i poglądy osób szukających pomocy, a także mają na uwadze niezależność każdego człowieka.

„Szanujemy godność osób określających się jako LGBT, ale warto zaznaczyć, że niektórzy nie chcą prowadzić homoseksualnego sposobu życia i nie dążą do zmiany swojej płci biologicznej” – wskazuje organizacja.

Międzynarodowa Federacja na Rzecz Wolnego Wyboru Doradztwa i Terapii, jak czytamy na stronie, współpracuje z doświadczonymi praktykami z całego świata. Organizacja zapewnia, że „promuje kolegialność oraz wspierające rozwój metody nadzoru, dzięki, którym zapewnia przejrzyste, odpowiedzialne i profesjonalne usługi”. Teraz do tej Federacji dołączyło także Centrum Życia i Rodziny.

Jako Fundacja włączyliśmy się w działania Federacji, ponieważ uważamy, że każdy człowiek, który odczuwa niechciany pociąg do osób tej samej płci ma pełne prawo do uzyskania profesjonalnej pomocy, by powrócić, o ile to możliwe, do odczuć zgodnych z jego płcią oraz podjąć powołanie do założenia rodziny.

Dlaczego ta pomoc jest tak ważna i pilnie potrzebna? W niektórych państwach Europy Zachodniej wpływy ideologii gender doprowadziły wiele młodych osób do tragedii osobistej. Trudno ukryć tragiczne skutki, jakie w życiu młodego człowieka poczyniły tzw. operacje zmiany płci.

Te obserwacje i badania sprawiły, że jeden ze słynnych szpitali skandynawskich, zajmujących się „terapią zmianą płci” oficjalnie wstrzymał podawanie dzieciom preparatów blokujących dojrzewanie i przerwał interwencje chirurgiczne. Coraz więcej młodych osób odważnie wyznaje, że żałuje decyzji o „zmianie płci”.

W obliczu tej rzeczywistości, w dobie poprawności politycznej i często presji organizacji LGBT oraz instytucji, które realizują określone cele, tym, którzy pragną przezwyciężyć niechciany pociąg do osób tej samej płci odmawia się udzielenia prawdziwej pomocy.

Ponadto, w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, ale już i na naszym kontynencie podejmowane są wysiłki mające na celu uniemożliwienie wsparcia tym, którzy chcieliby przezwyciężyć skłonności homoseksualne lub poszukać przyczyn tzw. dysforii płciowej. Co więcej, jakakolwiek próba podjęcia doradztwa lub tzw. terapii reparatywnej spotyka się ze zmasowaną krytyką, ośmieszaniem, a nawet oskarżeniem o szkodliwość, a co za tym idzie, próbami nakładania kar na organizacje i specjalistów, którzy taką pomoc oferują.

Centrum Życia i Rodziny