Centrum Życia i Rodziny interweniuje u Mazowieckiej Kurator Oświaty. Chodzi o skandaliczne i obsceniczne „lektury”

Opublikowano: 2021-05-21

5151

Centrum Życia i Rodziny podjęło interwencję u Mazowieckiej Kurator Oświaty, apelując o pilną kontrolę. To konsekwencja ujawnienia informacji o zbiorze lektur, który jedna z warszawskich szkół średnich rekomenduje do dyskusji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W części z lektur znajdują się treści o charakterze pornograficznym i obscenicznym.

Do Mazowieckiej Kurator Oświaty wystosowano apel o pilną kontrolę w 21. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie. Pośród zbioru lektur, mających stanowić podstawę rozmowy kwalifikacyjnej kandydata na ucznia szkoły, znajdują się książki zawierające treści o charakterze pornograficznym i obscenicznym.

Przynajmniej trzy z siedmiu publikacji, zaproponowanych kandydatom przez komisję egzaminacyjną liceum, zawierają opisy przemocy seksualnej, natomiast utrzymywanie stosunków seksualnych pomiędzy chłopcami, a dojrzałymi mężczyznami uznają za normę. Wśród lektur proponowanych przez społeczne liceum są m.in. „Opowieść podręcznej” autorstwa Margaret Atwood. Centrum Życia i Rodziny wskazuje, że lektura zawiera m.in. opis przymusowego uprzedmiatawiającego stosunku seksualnego.

Także rekomendowana przez liceum książka „Krwawa komnata” (z tomu „Czarna Wenus) autorstwa Angeli Carter, zawiera oburzające treści, absolutnie niedostosowane dla młodzieży w wieku 14-15 lat. Znajdują się w niej bowiem wulgarne opisy praktyk sado – masochistycznych oraz opisy przemocy seksualnej. W innej z lektur wskazanych dla 14-15 latków tj. „Uczcie” Platona przedstawia się jako normę utrzymywanie stosunków seksualnych pomiędzy młodymi chłopcami a dojrzałymi mężczyznami.

O tym obowiązkowym zestawie książek, mającym stanowić podstawę rozmowy kwalifikacyjnej do 21. SLO w Warszawie, zaalarmowali oburzeni rodzice kandydatów.

Centrum Życia i Rodziny przypomina, że każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed demoralizacją, dlatego w trosce o realizację konstytucyjnych gwarancji prawa rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Dlatego też zdecydowano się na apel o pilne wykonanie czynności nadzoru pedagogicznego w formie kontroli w trybie doraźnym.

 

Obraz Pezibear z Pixabay