Centrum Życia i Rodziny popiera stanowisko przewodniczącego KEP

Opublikowano: 2020-11-04

4850

Fundacja Centrum Życia i Rodziny wyraża jednoznaczne poparcie dla stanowiska Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski JE ks. abpa Stanisława Gądeckiego w sprawie inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

W obszernej rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną Przewodniczący Konferencji Episkopatu stwierdza: „Prezydencka propozycja byłaby nową formą eutanazji, która selekcjonuje osoby ze względu na możliwość przeżycia. (…) Powoływanie się na nr 73 Evangelium vitae nie jest uprawnione w tym przypadku, bo po decyzji Trybunału Konstytucyjnego kierunek proponowanej zmiany jest odwrotny w stosunku do wymienionego w tymże fragmencie encykliki”.

Słowa Arcybiskupa w pełni współbrzmią z niedawnym oświadczeniem Centrum Życia i Rodziny, wyrażającym nasze zasadnicze wątpliwości – natury moralnej i prawnej – wobec projektu Prezydenta RP.

Dziękujemy Abp. Gądeckiemu za umieszczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności przesłanki eugenicznej z polską konstytucją w szerszym cywilizacyjnym kontekście.

Jesteśmy świadkami rażącej dysproporcji między dynamicznym rozwojem technologicznym, a postępującym kryzysem wartości.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zwraca nas w stronę prawdziwego człowieczeństwa, w stronę cywilizacji solidarności i troski.

Dziękując za jednoznaczne stanowisko, deklarujemy naszą gotowość do wspierania wszelkich inicjatyw służących wzmacnianiu ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.