Centrum Życia i Rodziny z wizytą w Grodnie. Sukces akcji „Ocal polskość nad Niemnem”

Opublikowano: 2020-02-28

3956

Centrum Życia i Rodziny zakończyło kampanię „Ocal polskość nad Niemnem”, której celem było wsparcie Centrum Edukacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Dzięki wsparciu darczyńców zaangażowanych w akcję, udało się zakupić m.in. okna, drzwi, a także meble do nowopowstałego budynku służącego najmłodszym Polakom z Grodzieńszczyzny.

Przedstawiciele Centrum Życia i Rodziny odwiedzili polską społeczność w Grodnie, gdzie wzięli udział w uroczystościach związanych z otwarciem nowego skrzydła budynku Centrum Edukacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej. Otwarcie dodatkowej przestrzeni do nauki języka polskiego i historii Rzeczpospolitej było możliwe dzięki środkom zebranym w ramach dwóch edycji kampanii „Ocal polskość nad Niemnem”.

W uroczystości licznie wzięli udział Polacy mieszkający na Grodzieńszczyźnie, którzy podkreślali, że to niezwykle ważne wydarzenie w życiu ich lokalnej społeczności. Charytatywna zbiórka nie tylko pozwoliła na zakup podstawowego wyposażenia budynku jakim są meble, okna oraz drzwi. Dzięki wsparciu darczyńców, również bibliotekę zaopatrzono w niezbędne regały, a także materiały dydaktyczne, które będą służyły najmłodszym uczniom.

Podczas wizyty w Grodnie, przedstawiciele Centrum Życia i Rodziny podkreślali niezwykle istotną rolę jaką odgrywa Polska Macierz Szkolna. Wskazywano na to, że uczniowie pomimo wielu obowiązków w szkołach publicznych, mimo wszystko mają wielką ochotę i motywację do nauki języka polskiego, a także pogłębiania wiedzy historycznej o swojej Ojczyźnie, uczęszczając na zajęcia w szkole społecznej.

Szczególne podziękowania dla wszystkich darczyńców wspierających kampanię „Ocal polskość nad Niemnem” skierował Stanisław Sienkiewicz, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Podkreślał, że wielką rolę w całym projekcie odegrali fundatorzy i ludzie dobrej woli. Dodał, że jest wdzięczny nie tylko za każdą „cegiełkę” na rozbudowę budynku służącego polskiej społeczności, ale także składa wyrazy wdzięczności za wszystkie modlitwy i dobre słowa.

Jako symboliczny wyraz wdzięczności za stworzenie i zaangażowanie w akcję, Stanisław Sienkiewicz przekazał Centrum Życia i Rodziny pamiątkowy medal. W uroczystościach w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej wzięli udział również m.in. Artur Michalski, Ambasador RP w Mińsku, a także reprezentanci Konsulatu RP w stolicy Białorusi.

Podczas pobytu w Grodnie, przedstawiciele Centrum Życia i Rodziny, w ramach Dnia Języka Ojczystego, uczestniczyli w konkursie recytatorskim przedszkolaków, a także quizie ze znajomości kultury polskiej dla młodzieży. „Byliśmy wzruszeni staranną i piękną recytacją polskich wierszy w wykonaniu wielu przedszkolaków. Widać było wielkie zaangażowanie i troskę rodziców w przygotowanie swoich pociech do udziału w tym wydarzeniu. Quiz i test gramatyczny również spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży, którzy chcieli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu kultury i języka ojczystego” – mówi Mirosława Petremant-Staniewska z Centrum Życia i Rodziny.

Na zaproszenie polskiej młodzieży i ich rodziców, przedstawiciele Centrum Życia i Rodziny wzięli również udział w uroczystym polskim balu studniówkowym, który został zainaugurowany tradycyjnym „polonezem”. Bal uświetniły również pokazy artystyczne przygotowane przez uczniów we współpracy z dyrektor placówki Heleną Mielesz oraz nauczycielami polskiego liceum społecznego im. Elizy Orzeszkowej.

„Uczestnictwo w tak doniosłym wydarzeniu dla polskiej społeczności na Grodzieńszczyźnie, zwieńczającym wysiłek i pomoc wielu Rodaków było dla nas ważnym przeżyciem oraz dowodem niezwykłej solidarności Polaków. Daje ono nadzieję na to, że także w kolejnych pokoleniach zostanie zachowana polska tożsamość narodowa” – tłumaczy Mirosława Petremant-Staniewska.