Chcemy szkoły wolnej od deprawacji!

Opublikowano: 2014-05-15

1040

Z okazji 20. Międzynarodowego Dnia Rodzin, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny (CŻiR) przedstawiło Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.  Celem proponowanych zmian jest wzmocnienie znaczenia rodziny w procesie edukacyjnym. Przez stronę www.szkolawolnaoddeprawacji.pl można włączyć się w akcję wysyłając apel do prezydenta.

W obecnym stanie prawnym ustawa o systemie oświaty przyjmuje kilka przepisów o charakterze deklaracji kierunkowych, takich jak lansowanie postaw prozdrowotnych, proobywatelskich, czy zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii. Intencją projektodawców jest wprowadzenie analogicznych zapisów definiujących pożądane kierunki w działaniach szkoły odnośnie do ukazywania właściwych wzorców życia rodzinnego. – Jasna deklaracja w ustawie o systemie oświaty ma położyć tamę niepożądanym tendencjom, definiując, co jest dopuszczalne w polskiej szkole, a na co nie powinno być zgody. Podstawowym pożądanym skutkiem społecznym jest propagowanie naturalnego wzorca rodziny jako optymalnego środowiska dla życia każdego człowieka, jak i niezbędnej podstawy istnienia społeczeństwa. – wyjaśnia Sapa.
Kancelaria Prezydenta RP zaprosiła w imieniu Pary Prezydenckiej samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i firmy prywatne, kościoły i media do włączania się w obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin. Para Prezydencka objęła honorowym patronatem tegoroczne obchody tego dnia w Polsce. Zdaniem prezesa Centrum Życia i Rodziny jest to doskonała okazja do podjęcia prorodzinnej inicjatywy ustawodawczej – Bronisław Komorowski wielokrotnie podkreślał, że chce działać na rzecz polityki prorodzinnej. Ponadpartyjna inicjatywa Prezydenta RP, polityka cieszącego się bardzo wysokim poparciem społecznym, byłaby odzwierciedleniem tego, jakie są w tej sprawie poglądy większości Polaków – wyjaśnia Jacek Sapa prezes CŻiR.
Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny zainicjowało akcję wysyłania petycji z apelem do Prezydenta Bronisława Komorowskiego o skorzystanie z przysługującego mu prawa do inicjatywy ustawodawczej i wniesienie projektu pod obrady Sejmu. Zdaniem organizatorów akcji inicjatywa prezydencka daje nadzieję na to, że projekt zostanie potraktowany jako wyraz autentycznej troski o dobro dzieci i nie będzie przedmiotem rozgrywek partyjnych.