Deklaracja Organizatorów Kongresu Polskiej Rodziny przyjęta w Warszawie w dniu 5 lutego 2013

Opublikowano: 2013-02-05

982

Kondycja rodziny znajduje bezpośredni oddźwięk w kondycji danego narodu. Nie wolno zapominać przede wszystkim o tym, iż to właśnie rodzina jest fundamentem i gwarancją społeczeństwa naprawdę wolnego i solidarnego.

Jan Paweł II
Polska potrzebuje zmiany! Zmiany, która sprawi, że nasze i przyszłe pokolenia będą wzrastały w otoczeniu umożliwiającym integralny rozwój. Uważamy, że podstawy nowego ładu powinny opierać się na poszanowaniu godności człowieka, prawa do życia oraz uznaniu rodziny za centralną instytucję porządku społecznego.

Uznajemy również, że istnieje potrzeba konsekwentnej i wytężonej pracy na rzecz promocji tych wartości. Znaczenie silnej rodziny dla kształtowania zdrowego ładu kulturowego, społecznego i ekonomicznego powinno być bezwzględnie uznane i zaakceptowane.

Dlatego wyrażamy wolę współpracy w organizacji Kongresu Polskiej Rodziny, zaplanowanego na 20 kwietnia 2013 roku, w Warszawie.

Podczas Kongresu w formie wykładów i dyskusji będziemy chcieli skoncentrować się na trzech podstawowych aspektach funkcjonowania rodziny, a mianowicie:

  1. jej miejscu, wynikającym z chrześcijańskiej tradycji naszej cywilizacji, który winna znajdować odbicie w porządku konstytucyjnym oraz konkretnych rozwiązaniach prawnych ją chroniących;
  2. jej funkcji społecznej i relacji z państwem z zachowaniem fundamentalnego prawa rodziców do wychowywania własnych dzieci i roli państwa niewykraczającej poza funkcje pomocnicze w tym procesie;
  3. jej sile ekonomicznej, która powinna wynikać z możliwości pełnego dysponowania tym, co wypracowują jej dorośli członkowie  oraz możliwości przekazywania nieograniczonego dorobku materialnego rodziców – dzieciom.

Oczekujemy, że efektem naszych dyskusji i prac będzie opracowanie całościowego programu polityki prorodzinnej wraz z propozycją praktycznych rozwiązań, służących jej wprowadzeniu w życie.

Wyrażamy przekonanie, że aby wybrnąć z bieżącego kryzysu ekonomicznego oraz bardziej trwałego i groźniejszego kryzysu cywilizacyjnego, należy przywrócić rodzinie naturalne miejsce i rolę w społeczeństwie i państwie.

Służyć temu powinien spójny i kompleksowy program narodowy obejmujący wszystkie trzy wymienione wcześniej obszary.

To wielopokoleniowa, szanująca tradycję i wiarę ojców rodzina, może być skuteczną receptą na kryzys.