Europa dla Rodziny – pomoc dla prorodzinnych wyborców

Opublikowano: 2014-05-23

1047

Kampania wyborcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego weszła w decydującą fazę. Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w porozumieniu z francuską organizacją La Manife Pour Tous przygotowała pomoc dla wyborców, kierujących się w swoich wyborach orientacją kandydatów na wartości rodzinne. Na stronie www.europeforfamily.pl znalazły się wspólny Europejski Manifest dla Rodziny i Dziecka oraz osiem zasad, pod którymi mogą podpisać się kandydaci w zbliżających się wyborach.
Manifest oraz towarzyszące mu zasady koncentrują się na autonomii rodziny oraz jej prawach. Celem akcji jest wskazanie kandydatów, utożsamiających się ze wskazanymi pryncypiami. Inicjatywa ma pomóc prorodzinnie zorientowanym wyborcom w zidentyfikowaniu podzielających ich przekonania kandydatów. Jesteśmy na ostatniej prostej kampanii wyborczej. Wiele osób w tym właśnie czasie będzie decydowało o tym, komu powierzyć swój głos. Chcemy im to ułatwić – mówi Jacek Sapa, prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Inicjatywa, o której zostały poinformowane sztaby wyborcze poszczególnych komitetów, to również szansa dla kandydatów na prezentację swojego stosunku do kwestii związanych z kondycją rodziny. Chociaż polityka prorodzinna leży poza kompetencjami Unii Europejskiej, to Parlament staje się często forum debat, których efekty wpływają na prawodawstwo unijne, a ostatecznym rozrachunku na regulacje prawne w krajach członkowskich.

Informacja o kandydatach, którzy podpisali się pod przedstawionymi zasadami będzie szeroko kolportowana wśród działaczy lokalnych organizacji pozarządowych i w ich otoczeniu. Nie przestajemy upominać się o prawa rodziny – mówi Sapa. – Te kwestie są dla ludzi istotne, ponieważ dotyczą najważniejszych wartości w ich życiu. Wciąż wzrasta liczba zdeterminowanych środowisk i osób, z którymi współpracujemy przy organizacji naszych wydarzeń. To daje podstawy do przekonania, że przyniesie ona oczekiwany efekt.