Genderowa uchwała w Poznaniu istotnie narusza prawo. Wojewoda podjął ważną decyzję

Opublikowano: 2020-03-18

4144

Wojewoda Wielkopolski wydał dokument, w którym stwierdził, że genderowa uchwała przyjęta przez radnych Poznania, „istotnie narusza prawo”. Oznacza to, że niebezpieczne przepisy zawarte w Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, nie wejdą w życie. To sukces społeczników i Centrum Życia i Rodziny, które apelowało o podjęcie takiej decyzji.

Po przeprowadzeniu analiz prawnych i zapoznaniu się z uwagami zgłaszanymi w tej sprawie przez Centrum Życia i Rodziny oraz Społeczną Radą Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań”, Wojewoda Wielkopolski zdecydował o losach niebezpiecznej uchwały poznańskich radnych. W swojej decyzji stwierdził, że zapisy Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn „istotnie naruszają prawo” i wykraczają poza zakres kompetencji samorządu.

– Przede wszystkim Rada Miasta podjęła uchwałę bez powiązania z zadaniami i procedurami właściwymi dla funkcjonowania organów samorządu terytorialnego, czyli bez podstawy prawnej. Przepisy prawne przywołane przez Radę Miasta Poznania – jako podstawa podjęcia ww. uchwały, odnoszą się do innych sfer działalności organów samorządu terytorialnego i nie mogły stanowić podstawy do przyjęcia karty – wyjaśnia wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Niebezpieczna uchwała przyjęta głosami radnych Koalicji Obywatelskiej zawierała w sobie szereg niebezpiecznych zapisów, m.in. nawiązujących do ideologii gender. Zwracało na to uwagę Centrum Życia i Rodziny, które wraz ze Społeczną Radą Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań”, przygotowało petycję z apelem o podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Petycję na stronie www.genderowakarta.pl poparło ponad 14 tys. osób. Wszystkie podpisy zostały osobiście przekazane wojewodzie Łukaszowie Mikołajczykowi.

Decyzja wojewody to duży sukces Centrum Życia i Rodziny oraz „Rodzinnego Poznania”, a także wszystkich zaangażowanych w zbiórkę podpisów. Cieszymy się, że głos tysięcy polskich rodzin został dostrzeżony. Od dawna alarmowaliśmy, że treść zapisów uchwały o Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn wprowadza bardzo niebezpieczne zapisy, które zagrażają konstytucyjnej pozycji małżeństwa i rodziny. Zapisy nawiązywały także do ideologii gender. Co więcej, prowadziły również do wspierania idei ruchu LGBT oraz stwarzały zagrożenie zakwestionowania prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem – mówi Paweł Ozdoba, wiceprezes Centrum Życia i Rodziny.

W komunikacie przekazanym przez Oddział Mediów i Komunikacji Społecznej Gabinetu Wojewody czytamy, że „postanowienia zawarte w Karcie wykraczają poza zakres kompetencji przypisanych zarówno organowi wykonawczemu, jak i organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego”. „Oznacza to, że akt ten i postulaty w nim zawarte nie mogą znaleźć swojego odzwierciedlenia w działalności prawodawczej organów gminy” – czytamy w uzasadnieniu.

Wskazano również, że postanowienia Rady Miasta Poznania ingerują w aspekt finansowy działania jednostek samorządu terytorialnego. „Żaden przepis prawa nie upoważnia jakiegokolwiek podmiotu do wydawania wiążących dyspozycji w zakresie obligatoryjnego wydatkowania środków budżetowych” – tłumaczy Tomasz Stube z Gabinetu Wojewody. Dodaje, że w decyzji zauważono również brak precyzyjności w zapisach Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w zakresie prawidłowej legislacji, co utrudnia interpretację dokumentu.

Więcej informacji o niebezpiecznej Karcie znajduje się na stronie internetowej Centrum Życia i Rodziny.