Nie ma i nie może być przyzwolenia na gender w Polsce

Opublikowano: 2017-10-30

1485

Ponad 200 osób spotkało się 26 października 2017 roku na IV Kongresie Życia i Rodziny w Katolickim Centrum Kultury „Dobre Miejsce” w Warszawie. Wydarzenie pod tytułem „Rewolucja kulturowa dzisiaj: społeczeństwo, rodzina, szkoła” zorganizowała nasza Fundacja czyli Centrum Życia i Rodziny. Spotkanie było poświęcone ideologii gender, seksualizacji dzieci i młodzieży oraz tzw. edukacji antydyskryminacyjnej.

W czasie Kongresu wystąpili znakomici eksperci, w tym: prof. Aleksander Stępkowski, Magdalena Czarnik, Magdalena Trojanowska, Bogna Białecka. Ukazali oni nie tylko źródła, historię i założenia ideologii gender, ale również sposoby jej wdrażania oraz tragiczne konsekwencje.  Z kolei Ewa i Jacek Małkowscy, Błażej Marzoch oraz mec. Jerzy Kwaśniewski skupili się na propozycjach mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom wypływającym z wdrażania ideologii gender.

Uczestnicy apelowali do Rządu RP o podjęcie działań zabezpieczających Polskę przed szerzeniem deprawacji. Jako bezwzględnie konieczne wskazywali jak najszybsze wypowiedzenie przez Polskę tzw. Konwencji antyprzemocowej.

„To już IV Kongres Życia i Rodziny zorganizowany prze Centrum Życia i Rodziny i po raz kolejny nasze wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Nie możemy stać z boku i czekać aż niebezpieczne, zachodnie trendy szerokim strumieniem wleją się do Polski i jeszcze mocniej będą rozbijać rodziny i dekonstruować społeczeństwo. Dzisiejsze spotkanie oraz treści zawarte w wystąpieniach znakomitych prelegentów pokazują, że zagrożenie jest duże i potrzeba konkretnych działań, które zapobiegną działaniom wynikającym z niezwykle przewrotnej ideologii” – podkreślił prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Kwaśniak.

Kongres Życia i Rodziny jest wydarzeniem cyklicznym. Co roku gromadzi rodziców, wychowawców, dyrektorów szkół, nauczycieli, samorządowców i duchownych, by wspólnie dyskutować na tematy związane z ochroną praw rodziny i życia ludzkiego w każdej fazie jego rozwoju.