Obywatelski projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji ponownie odrzucony

Opublikowano: 2015-09-16

1105

W piątek 11 września b.r. Sejm RP po raz kolejny odrzucił zgłoszony przez Fundację Pro – prawo do życia, obywatelski projekt ustawy wprowadzającej całkowity zakaz aborcji.
W obecnej kadencji Sejmu była to już trzecia próba prawnego usankcjonowania pełnej ochrony życia dzieci nienarodzonych, niestety po raz kolejny zakończona niepowodzeniem.

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny wyraża głębokie oburzenie postawą sejmowej większości, która w tak ważnej sprawie jak ochrona życia ludzkiego, zlekceważyła głos 400 tysięcy Polaków.
W tej sytuacji pragniemy zapewnić o naszej woli podejmowania w przyszłości działań na rzecz całkowitego wyeliminowania praktyk aborcyjnych w Polsce a także chęć współpracy w tym zakresie z organizacjami, które pracują na rzecz ochrony ludzkiego życia.

Zachęcamy jednocześnie wszystkich wyborców, do oddawania głosów w zbliżających się wyborach parlamentarnych na tych kandydatów, którzy jednoznacznie deklarują wolę działania w tym kierunku.