Oświadczenie CZiR ws. ataków na św. Jana Pawła II

Opublikowano: 2023-03-13

6055

Warszawa, 13 marca 2023 r.

 

OŚWIADCZENIE

Centrum Życia i Rodziny ws. ataków na postać i nauczanie św. Jana Pawła II

Wobec wzmożonych ataków medialnych na osobę św. Jana Pawła II, które niweczą dobre imię polskiego Papieża, podważają jego świętość i zasługi dla Kościoła i Ojczyzny, a także próbują dezawuować jego nauczanie moralne, wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw i odrzucamy oskarżenia, które – jak podają eksperci – zostały wysunięte bez krytycznej analizy źródłowej.

Ponadto, z oburzeniem obserwujemy, jak niektóre frakcje polityczne wykorzystują postać Papieża, traktując go przedmiotowo w brudnej grze politycznej. Kiedy jest to wygodne, politycy występują w jego obronie. Niestety, poza tym czasem, jego nauczanie, zwłaszcza dotyczące życia i rodziny, nie zawsze jest propagowane i wprowadzane w życie.

Uważamy, że trwające szykany są dowodem na światopoglądową, ideologiczną i kulturowo-polityczną walkę z Kościołem i jego przywódcami, która dąży do usunięcia religii z przestrzeni społecznej, a w końcu do pełnej ateizacji społeczeństwa.

Św. Jana Pawła II – Papieża Rodziny, uznajemy za wybitnego Polaka i wielkiego Świętego, którego życie i pontyfikat przypadły w trudnych czasach przełomu epok. Jego niekwestionowany wkład w obalenie „żelaznej kurtyny” i upadek komunizmu w Europie, oraz wprowadzenie Kościoła w III tysiąclecie, budzą nasz głęboki szacunek i wdzięczność.

Będąc duchowym przewodnikiem kilku pokoleń Polaków, kształtował moralność i wyznaczał niełatwą, lecz pewną drogę do świętości, która jest naszym obowiązkiem i celem.

Św. Jan Paweł II przypominał o istnieniu „wartości nienegocjowalnych”, o wymiarze uniwersalnym, które w najbardziej podstawowy sposób bronią życia, godności i dobra osoby ludzkiej oraz jej prawa do rozwoju, stanowiąc nienaruszalny fundament życia społeczności ludzkiej.

Jako niestrudzony promotor i orędownik cywilizacji życia i miłości, bezkompromisowo upominał się o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wzywał do szczególnej odpowiedzialności zwłaszcza chrześcijańskich polityków i prawodawców.

Ataki na Świętego Papieża, które uderzają w Kościół i katolików w Polsce, potwierdzają wagę i wielkość jego nauczania. Są jednak również próbą wzbudzenia nieufności i wrogości do katolickiej wiary i Kościoła, zwłaszcza wśród najbardziej bezbronnego młodego pokolenia. Bez solidnej znajomości realiów historycznych oraz nauczania papieskiego, będą łatwym przedmiotem manipulacji w rękach lewicowych i liberalnych środowisk, których celem jest wyrugowanie świata wartości opartych na mocnym fundamencie wiary i moralności chrześcijańskiej.

Dlatego jako środowisko zrzeszające obrońców życia i rodziny, zatroskanych o losy naszej Ojczyzny i Kościoła, a także wieloletni organizatorzy Marszów dla Życia i Rodziny, stanowczo potępiamy bezpardonowy „zamach” na św. Jana Pawła II, stajemy w obronie jego nauczania i świętości oraz apelujemy o modlitwę za jego wstawiennictwem w intencji naszego narodu i wiernych katolików.

 Centrum Życia i Rodziny