Oświadczenie Rady Fundacji Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

Opublikowano: 2014-04-04

1032
W związku z opublikowaniem na łamach dziennika „Rzeczpospolita” w dniu dzisiejszym artykułu pt. „Kontrowersyjna Rada Fundacji” autorstwa Artura Grabka, z przykrością musimy stwierdzić, że jest to żenujący przykład dziennikarstwa nastawionego na manipulację czytelnikiem.
Wspomniany tekst stanowi kompilację okrojonych prawdziwych, a niektórych fałszywych informacji na temat członków Rady Fundacji oraz działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, do którego należą również członkowie Rady.
Tekst autorstwa Pana Artura Grabka nie ma nic wspólnego z dziennikarską bezstronnością i rzetelnym ustalaniem prawdy. Raczej można dojść do wniosku, że ma na celu zdyskredytowanie Rady Fundacji, a poprzez to podważenie wiarygodności Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny i podejmowanych przez nie inicjatyw.
Dlaczego właśnie teraz ukazała się ta publikacja? W jakim celu ją napisano?
W ostatnich dniach marca b.r. Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny podjęło inicjatywę społeczną „Szkoła przyjazna rodzinie” mającą na celu obronę dzieci przed deprawacją w szkołach przez promotorów ideologii gender oraz certyfikowanie szkół, które zadeklarują chęć uczestnictwa w tej akcji.
Inicjatywa ta spotkała się  z życzliwym odbiorem w wielu środowiskach, również w samorządach lokalnych, co wywołało agresywną reakcję ze strony grup i mediów  promujących ideologię gender.
Dzięki wspomnianemu artykułowi  w ten nurt wspierania ideologii gender również wpisuje się „Rzeczpospolita”. Próbując zachować rzekomy obiektywizm, nie podejmuje co prawda wprost promocji ideologii gender, ale działa jak przysłowiowa piąta kolumna uderzając w środowiska broniące rodziny przed prawną degradacją, a dzieci przed deprawacją w szkołach.
Lektura tekstu Pana Artura Grabka budzi poważne wątpliwości czy dziennik „Rzeczpospolita”, to medium rzeczywiście niezależne od grup propagujących homoseksualizm i ideologię gender.
Kraków, 4 kwietnia 2014
Sławomir Olejniczak
Sławomir Skiba
Piotr Kucharski