Oświadczenie ws. ustawy ratyfikującej „Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” uchwalonej przez Sejm RP w dniu 6 lutego 2015 roku

Opublikowano: 2015-02-06

1074

Jako Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny  jesteśmy głęboko zaniepokojeni i wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec przyjęcia przez Sejm RP ustawy ratyfikującej „Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”.

Konwencja jest sprzeczna z zapisami Konstytucji RP deklarującymi nieingerencję państwa w światopogląd, przekonania filozoficzne i religijne obywateli oraz zapewniającymi swobodę w wyrażaniu ich publicznie (art. 25 ust. 2). Jest sprzeczna także z artykułem 18, który deklaruje, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Tymczasem Konwencja wprowadza genderową definicję płci społeczno – kulturowej, która prowadzi do uznania za małżeństwo pary jednopłciowe. Nie przyczynia się do rozwiązań ograniczających prawdziwe problemy przemocowe, neguje ludzką naturę wyrażającą się w dwóch wymiarach – męskim i żeńskim, zmienia wzorce społeczne i kulturowe. Nie wzmacnia, lecz osłabia rodzinę ograniczając wpływ rodziców na przekazywanie swoim dzieciom norm i zachowań zgodnych z ich przekonaniami.

Konwencja wykorzystuje słuszny postulat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w trudnym do zaakceptowania kontekście ideologicznym.  W Polsce obowiązują wszystkie prawne rozwiązania służące walce z przemocą. Dlatego apelujemy do Senatu i Prezydenta RP o odrzucenie Konwencji jako nie sprzyjającej dobru rodzin i całego państwa.

Zespół Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

———————–

W związku z przegłosowaniem przez Sejm RP dnia 6 lutego br. ustawy o ratyfikacji „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny rozpoczyna kampanię w sprawie odrzucenia przez Senat i Prezydenta RP ustawy ratyfikującej Konwencję. Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do akcji. Każdy kto czuje się w obowiązku i chce zaprotestować przeciwko prawu uderzającemu w polską rodzinę może zrobić to pisząc na adres mailowy: kontakt@centrumwspieraniazyciairodziny.org.

Prosimy o zgłoszenia, na które odpowiemy kontaktując się z osobami zainteresowanymi.

W ramach akcji będziemy odwiedzać senatorskie biura oraz zbierać podpisy pod petycją do Prezydenta Bronisława Komorowskiego o odrzucenie ustawy ratyfikującej Konwencję antyprzemocową.