Pikieta solidarności z obrońcami rodziny w Meksyku

Opublikowano: 2016-09-23

447

W dniu dzisiejszym (piątek 23 września 2016 r.) przed siedzibą Ambasady Meksyku w Warszawie miała miejsce pikieta pod hasłem: „Solidarni z obrońcami rodziny w Meksyku”, zorganizowana przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Pikieta odbyła się w przeddzień Narodowego Marszu dla Rodziny w Mexico City, organizowanego przez Narodowy Front na rzecz Rodziny w Meksyku.

Celem wydarzenia było wyrażenie solidarności Polaków z meksykańskimi rodzinami sprzeciwiającymi się zaplanowanej przez prezydenta Enrique Peña Nieto reformie konstytucji, mającej na celu m.in. zrównanie praw związków homoseksualnych z małżeństwem kobiety i mężczyzny.

Podczas manifestacji głos zabrał Grzegorz Strzemecki, autor szeregu publikacji demaskujących działania politycznego ruchu homoseksualnego oraz ideologii gender. Przypomniał on o konieczności wytrwałej walki o zachowanie praw rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci. Wezwał władze Meksyku do zaniechania reform uderzających przede wszystkich w zasady moralne i etyczne, na których opiera się cywilizacja łacińska.

Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny Paweł Kwaśniak odczytał apel do Prezydenta Meksyku. Zwrócił się w nim o przychylenie się Prezydenta do woli milionów meksykańskich rodzin i respektowanie prawa rodziców do etyczno-moralnego wychowania swoich dzieci zgodnie z art. 18.4 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Na zakończenie pikiety reprezentanci Centrum Marta Ogonowska-Polkowska oraz Paweł Kwaśniak spotkali się z zastępcą Ambasadora, panem Pablo Lozano i na jego ręce złożyli petycję z prośbą o pilne przekazanie jej Prezydentowi Meksyku. Ambasador złożył obietnicę jak najszybszego przekazania dokumentu Prezydentowi kraju oraz poinformowania jego autorów o ewentualnej odpowiedzi.

W pikiecie oprócz Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny wzięli również udział przedstawiciele Obywatelskiej Inicjatywy Rodzin, Prawicy Rzeczypospolitej, Instytutu „Ordo Iuris”, Krucjaty Młodych i Tarczy Rodziny.