Podziękowanie prof. Bogdana Chazana

Opublikowano: 2014-08-20

1064

Szanowni Państwo !

Zwracam się do ponad 23 tysięcy osób, które w odpowiedzi na apel Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny wysłały do mnie kartki pocztowe z wyrazami solidarności i poparcia. Powinienem powiedzieć inaczej: zwracam się do każdej z tych osób z osobna. Najserdeczniej dziękuję ! Za dołączone serdeczne listy, fotografie dzieci, osobiste zwierzenia. Postaram się na nie indywidualnie odpowiedzieć.
Jestem wzruszony, Bogu dziękuję, że pozwolił, bym jako zwykły człowiek, świadczył o nienaruszalności ludzkiego życia, zwłaszcza tych najmniejszych, jeszcze nie urodzonych. Niektórym z nich ze względu na chorobę i wady rozwojowe nawet najbliżsi odmówili godności ludzkiej istoty. A może to my jako społeczeństwo i państwo, nie wsparliśmy ich w sposób dostateczny, nie zapewniliśmy, że mogą liczyć na naszą pomoc.
Skoro jest nas tak dużo, możemy realnie myśleć, by korzystając z najbliższej okazji zmienić rzeczywistość, najpierw w listopadzie na szczeblu lokalnym, potem w całym kraju. W życiu publicznym są osoby wierne wartościom chrześcijańskim i głosowi sumienia. Poszukajmy ich wokół siebie.
Stwórzmy lekarzom, pielęgniarkom, położnym, farmaceutom warunki godnego wypełniania swojego zawodowego powołania. Bardzo tego potrzebują, zastraszani i wyrzucani z pracy. Pomóżmy rodzicom i ich dzieciom, zdrowym i chorym.
Nie upadajmy na duchu, nie lękajmy się. O to prosił nas Święty Jan Paweł II.
Bogdan Chazan
PS. Serdecznie dziękuję pracownikom Centrum i ich przełożonemu, panu Jackowi Sapie za umożliwienie kontaktu z Państwem.
Warszawa, 19 sierpnia 2014 r.