Połączenie Centrum Życia i Rodziny z Instytutem Ordo Iuris

Opublikowano: 2024-02-28

6321

Centrum Życia i Rodziny oraz Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris łączą się, aby stworzyć silny front przeciw coraz liczniejszym wpływom ideologicznym.

Decyzja o połączeniu sił Centrum Życia i Rodziny – głównego organizatora Marszów dla Życia i Rodziny z największym w Polsce i jednym z największych w Europie prawniczym think tankiem – Instytutem Ordo Iuris jest przełomowa. Po raz pierwszy bowiem dochodzi do tak ścisłej współpracy tak rozpoznawalnych organizacji pro-life.

To zjednoczenie sił zwiększa szansę na powstrzymanie fali postulatów radykalnych lewicowych ideologów, które niezwykle szybko realizuje rząd KO-PSL-PL2050-NL. Wprowadzane i planowane ustawy uderzają w godność życia i prawa dzieci oraz w rodziców, którym grozi utrata prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Co więcej, rządzący zamierzają ograniczyć wolność słowa i religii, chociażby przez zapowiedzi ograniczenia możliwość krytykowania działań ideologów gender.

Obie organizacje będą kontynuować swoją misję pod kierownictwem jednego zarządu. W związku ze zmianami funkcję prezesa przestał pełnić Paweł Ozdoba, a projektami i kampaniami Centrum Życia i Rodziny będzie odtąd kierował Marcin Perłowski, dotychczasowy członek zarządu fundacji.

Zjednoczenie naszych sił daje realną szansę na powstrzymanie fali ideologicznych postulatów, a tym samym ocalenie teraźniejszości i przyszłości naszych dzieci, młodzieży i rodzin, ocalenie naszej Ojczyzny – podkreśla.

Centrum Życia i Rodziny do nowej formuły współpracy wnosi umiejętność budowania i mobilizowania oddolnych ruchów wokół ochrony życia i rodziny, a także sprawność i doświadczenie w organizowaniu akcji, pikiet, demonstracji, marszów i innych form aktywności publicznej.

Tę zdolność swoistej „pracy u podstaw” łączy z profesjonalnym zapleczem analitycznym, eksperckim, procesowym i badawczym, jakie gwarantuje w połączonych strukturach Instytut Ordo Iuris. To największy w Polsce think tank prawniczy odnoszący sukcesy na salach sądowych, korytarzach parlamentu, aulach uniwersyteckich, w urzędach i debatach medialnych, a dodatkowo instytucja posiadająca bezcenne międzynarodowe kontakty i wpływ na procesy toczące się nawet w takich organizacjach jak ONZ.

Ten komplementarny charakter i dopełniające się zasoby obu organizacji pozwalają na jeszcze skuteczniejszą walkę o dobro wspólne i ład społeczny oparty na chrześcijańskich fundamentach.

Ten krok jest niezwykle ważny jeszcze z jednego powodu: to wyjątkowe świadectwo. Świadectwo zjednoczenia, którego tak bardzo dziś potrzebujemy – konkluduje Marcin Perłowski.