Pozytywne głosowanie w Sejmowej Komisji ds.UE

Opublikowano: 2016-10-20

1210

W środę (19.10) sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej przyjęła krytyczną opinię w sprawie podpisanych przez obecny polski Rząd Konkluzji Rady Unii Europejskiej z 16 czerwca 2016. Dotyczą one tzw. „praw osób LGBTI”.

W opinii Komisji czytamy, że „Dokument w warstwie merytorycznej i pojęciowej – stanowi oczywiste poparcie dla postulatów politycznego ruchu homoseksualnego”. Równocześnie stwierdza, że „ochrona osób, które z powodu homoseksualnych skłonności mogłyby spotykać się z zachowaniami naruszającymi ich ludzką godność czy prawa obywatelskie – powinna odbywać się […] w ramach ogólnych przepisów prawa”.

Zaznaczone zostało, że „nie można przedstawiać moralnej dezaprobaty aktów homoseksualnych czy uzasadniających je opinii i wystąpień społecznych jako dyskryminacji czy fobii. Nie można również tą drogą wymuszać rewolucyjnych zmian w prawie czy w edukacji publicznej – przedstawiając sprzeciw wobec nich jako właśnie „dyskryminację”. Działania tego rodzaju prowadzą do realnych przypadków naruszania wielu praw obywatelskich, jak wolność sumienia czy wolność wychowania”.

Podkreślone zostało także „przekonanie, że Polska na forum międzynarodowym powinna bronić praw rodziny i wartości na których opiera się życie i status społeczny monogamicznej rodziny”.

Inicjatorem projektu opinii była Prawica Rzeczypospolitej, natomiast poseł Sylwester Chruszcz z Klubu Kukiz 15 przedstawiał Komisji ds. UE jej treść i uzasadnienie. Na posiedzeniu Komisji obecni byli przedstawiciele wielu organizacji społecznych, w tym Paweł Kwaśniak – prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z satysfakcją przyjmuje opinię Komisji ds. Unii Europejskiej. „Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że polski Rząd wycofa swoje poparcie dla „Konkluzji” i podejmie się budowy porozumienia państw sprzeciwiających się ideologicznemu naporowi środowisk homoseksualnych” – podkreśla prezes Centrum.

Przypomnijmy, że w 1 sierpnia br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji prorodzinnych z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania ministrem Wojciechem Kaczmarczykiem. Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny reprezentował prezes Paweł Kwaśniak.

Spotkanie dotyczyło podpisanego przez ministra Kaczmarczyka w czerwcu br. wspólnie z przedstawicielami pozostałych państw UE, dokumentu zawierającego Konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie równouprawnienia osób określających się skrótem LGBTI.

Prezes Paweł Kwaśniak wyraził wtedy zaskoczenie i zaniepokojenie faktem przyjęcia przez Rząd dokumentu zawierającego szereg bardzo groźnych, ideologicznych sformułowań, uderzających w fundamenty cywilizacyjno-kulturowe Polski i Europy.