Prawo do życia najlepszym prezentem na Dzień Dziecka. Podpisz petycję i zatrzymaj aborcję

Opublikowano: 2020-06-01

4499

„Apeluję o niezwłoczne rozpoczęcie prac nad projektem „Zatrzymaj aborcję” – czytamy w petycji skierowanej do członków komisji sejmowych oraz premiera. Centrum Życia i Rodziny podkreśla, że najlepszym prezentem polityków na Dzień Dziecka byłaby deklaracja przyjęcia ustawy „Zatrzymaj aborcję”, zdecydowanie zwiększającej ochronę życia od poczęcia.

Centrum Życia i Rodziny zwraca uwagę na to, że w wyniku tzw. przesłanki eugenicznej, każdego dnia statystycznie ginie troje dzieci. Tym samym niezwykle istotne jest jak najszybsze procedowanie obywatelskiego projektu „Zatrzymaj aborcję”, który trafił do prac w Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Obrońcy życia podkreślają, że tegoroczny Międzynarodowy Dzień Dziecka jest doskonałą okazją do złożenia przez polityków jasnej deklaracja – wyrażenia wsparcia dla projektu „Zatrzymaj aborcję”, którego przyjęcie pozwoliłoby w dłużej perspektywie na uratowanie życia wielu tysięcy dzieci nienarodzonych.

Fundacja przypomina, że wciąż trwa zbiórka podpisów pod petycją skierowaną do polityków, którzy pracują w sejmowych komisjach. Dotychczas blisko 5 tys. osób zwróciło się do parlamentarzystów, a także najwyższych władz o pilne procedowanie projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję” i przyjęcie go przez Sejm. Podpisy poparcia dla inicjatywy można składać za pośrednictwem strony www.licznikaborcji.pl. „Stanowczo nie zgadzam się na utrzymanie obecnego aborcyjnego status quo. Jego konsekwencją jest śmierć statystycznie 3 dzieci dziennie wyłącznie z powodu dużego prawdopodobieństwa niepełnosprawności, upośledzenia lub choroby” – czytamy w petycji.

Centrum Życia i Rodziny przypomina, że przypadający na 1 czerwca Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka. – Jednym z zasadniczych praw dziecka zawartych m.in. w Deklaracji Praw Dziecka jest prawo do życia. Wydaje się, że liberalny świat kompletnie o tym zapomniał, biorąc pod uwagę fakt nieustannej promocji aborcji i dążenia do upowszechniania jej we wszystkich zakątkach globu – mówi Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny.

– W wielu krajach aborcja jest już w pełni legalna i przywrócenie pełnej ochrony życia będzie niezwykle trudne. Nie możemy pozwolić, aby ta sytuacja wystąpiła także w Polsce. Dlatego apelujemy do polityków wszystkich frakcji, aby już dziś wykonali ten niezwykle ważny krok w stronę zwiększenia ochrony życia i przyjęli projekt „Zatrzymaj aborcję” – podkreśla.

Ozdoba przypomina również, że Konstytucja gwarantuje każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, niezależnie od jego wieku lub stanu zdrowia. Co więcej, nakłada na władze obowiązek pomocy w zabezpieczeniu egzystencji osobom niepełnosprawnym. Także sygnowana przez Polskę Konwencja Praw Dziecka opowiada się za ochroną życia od momentu poczęcia. Tym samym, szybkie procedowanie projektu „Zatrzymaj aborcję”, staje się jeszcze bardziej zasadne, ponieważ pozwoli ostatecznie zlikwidować tzw. przesłankę eugeniczną.

„Apeluję więc do Państwa o niezwłoczne podjęcie prac w celu zapewnienia ochrony życia nienarodzonym dzieciom, a zwłaszcza tym, co do których zachodzi podejrzenie niepełnosprawności!” – napisano w petycji. Jej autorzy zwracają uwagę na to, że obowiązująca aktualnie w Polsce tzw. przesłanka eugeniczna, „zdecydowanie narusza zapisy podstawowych aktów prawnych obowiązujących w Polsce”.

Twórcy petycji dostępnej na www.licznikaborcji.pl podkreślają, że „licznik aborcji wciąż tyka” i każdy dzień zwłoki w procedowaniu projektu wzmacniającego ochronę życia, statystycznie oznacza śmierć trojga dzieci nienarodzonych.

Źródło grafiki: www.pixabay.com