Program pomocy dla kobiet i rodzin

Opublikowano: 2016-05-17

1140
Projekt ustawy Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”  zobowiązuje organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego do zapewnienia pomocy materialnej i opieki rodzinom, które wychowują dzieci dotknięte ciężkim upośledzeniem albo chorobą zagrażającą ich życiu, jak również dzieci poczęte w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Dlatego z inicjatywy Konfederacji Kobiet RP i Instytutu Ordo Iuris powstała petycja, za pomocą której internauci apelują do najwyższych władz RP o stworzenie prawa, które w miejsce dotychczasowego przyzwolenia na odbieranie życia dzieciom, wyjdzie z pomocą tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują
Wśród najpilniejszych zmian należy wymienić wsparcie dla hospicjów świadczących opiekę na rzecz rodzin zarówno przed, jak i po urodzeniu dziecka oraz szerokie otwarcie na współpracę z organizacjami społecznymi. Dopełnieniem zmiany systemowej musi być naprawa systemu świadczeń rehabilitacyjnych, zapewnienie realnej pomocy psychologicznej dla rodziców oraz usprawnienie funkcjonowania ośrodków adopcyjnych i procedury adopcyjnej. Nieodzowne jest też powołanie ogólnopolskiego telefonu wsparcia, dzięki któremu rodzice w najtrudniejszych chwilach otrzymają kompetentną, pełną współczucia i rzetelną informację o możliwości uzyskania pomocy ze strony państwa oraz organizacji pozarządowych.
W najbliższych tygodniach inicjatorzy petycji przeprowadzą konsultacje społeczne oraz przedstawią politykom konkretne rozwiązania legislacyjne, zapewniające realizację celów wskazanych w petycji.
 
Partnerem akcji jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.