GENDEROWA UCHWAŁA W POZNANIU ISTOTNIE NARUSZA PRAWO. WOJEWODA PODJĄŁ WAŻNĄ DECYZJĘ

<h1 class='page-title'>GENDEROWA UCHWAŁA W POZNANIU ISTOTNIE NARUSZA PRAWO. WOJEWODA PODJĄŁ WAŻNĄ DECYZJĘ</h1>

Wojewoda Wielkopolski wydał dokument, w którym stwierdził, że genderowa uchwała przyjęta przez radnych Poznania, „istotnie narusza prawo”. Oznacza to, że niebezpieczne przepisy zawarte w Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, nie wejdą w życie. To sukces społeczników i Centrum Życia i Rodziny, które apelowało o podjęcie takiej decyzji.

Po przeprowadzeniu analiz prawnych i zapoznaniu się z uwagami zgłaszanymi w tej sprawie przez Centrum Życia i Rodziny oraz Społeczną Radą Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań”, Wojewoda Wielkopolski zdecydował o losach niebezpiecznej uchwały poznańskich radnych. W swojej decyzji stwierdził, że zapisy Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn „istotnie naruszają prawo” i wykraczają poza zakres kompetencji samorządu.

– Przede wszystkim Rada Miasta podjęła uchwałę bez powiązania z zadaniami i procedurami właściwymi dla funkcjonowania organów samorządu terytorialnego, czyli bez podstawy prawnej. Przepisy prawne przywołane przez Radę Miasta Poznania – jako podstawa podjęcia ww. uchwały, odnoszą się do innych sfer działalności organów samorządu terytorialnego i nie mogły stanowić podstawy do przyjęcia karty – wyjaśnia wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Niebezpieczna uchwała przyjęta głosami radnych Koalicji Obywatelskiej zawierała w sobie szereg niebezpiecznych zapisów, m.in. nawiązujących do ideologii gender. Zwracało na to uwagę Centrum Życia i Rodziny, które wraz ze Społeczną Radą Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań”, przygotowało petycję z apelem o podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Petycję na stronie www.genderowakarta.pl poparło ponad 14 tys. osób. Wszystkie podpisy zostały osobiście przekazane wojewodzie Łukaszowie Mikołajczykowi.

– Decyzja wojewody to duży sukces Centrum Życia i Rodziny oraz „Rodzinnego Poznania”, a także wszystkich zaangażowanych w zbiórkę podpisów. Cieszymy się, że głos tysięcy polskich rodzin został dostrzeżony. Od dawna alarmowaliśmy, że treść zapisów uchwały o Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn wprowadza bardzo niebezpieczne zapisy, które zagrażają konstytucyjnej pozycji małżeństwa i rodziny. Zapisy nawiązywały także do ideologii gender. Co więcej, prowadziły również do wspierania idei ruchu LGBT oraz stwarzały zagrożenie zakwestionowania prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem – mówi Paweł Ozdoba, wiceprezes Centrum Życia i Rodziny.

W komunikacie przekazanym przez Oddział Mediów i Komunikacji Społecznej Gabinetu Wojewody czytamy, że „postanowienia zawarte w Karcie wykraczają poza zakres kompetencji przypisanych zarówno organowi wykonawczemu, jak i organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego”. „Oznacza to, że akt ten i postulaty w nim zawarte nie mogą znaleźć swojego odzwierciedlenia w działalności prawodawczej organów gminy” – czytamy w uzasadnieniu.

Wskazano również, że postanowienia Rady Miasta Poznania ingerują w aspekt finansowy działania jednostek samorządu terytorialnego. „Żaden przepis prawa nie upoważnia jakiegokolwiek podmiotu do wydawania wiążących dyspozycji w zakresie obligatoryjnego wydatkowania środków budżetowych” – tłumaczy Tomasz Stube z Gabinetu Wojewody. Dodaje, że w decyzji zauważono również brak precyzyjności w zapisach Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w zakresie prawidłowej legislacji, co utrudnia interpretację dokumentu.

Nie łamcie sumień! Nie dzielcie Polskich domów!
Czytaj
PRZENIEŚMY DZIEŃ OJCA NA 19 MARCA. RUSZA WYJĄTKOWA KAMPANIA SPOŁECZNA
Czytaj
UE chce narzucić Polsce uznanie „praw” osób LGBT. Centrum Życia i Rodziny interweniuje u premiera
Czytaj
Zobacz więcej

Wykonanie: CzarnyKod