Obrońcy Cywilizacji Życia

<h1 class='page-title'>Obrońcy Cywilizacji Życia</h1>

Wspólnota Obrońców Cywilizacji Życia powstała w 2015 roku przy naszej Fundacji. Jest to grupa osób, która poprzez comiesięczne, regularne wsparcie pomaga organizować kampanie broniące praw rodziny i chroniące życie człowieka od momentu poczęcia.

Obrońcy Cywilizacji Życia to osoby w różnym wieku, pochodzące z różnych stron Polski. Łączy ich jedno: nie stoją z boku, kiedy coraz więcej rodzin doświadcza dramatu rozpadu; kiedy in vitro, aborcja i eutanazja stają się cywilizacyjnymi normami; kiedy przeciwnicy rodziny uchwalają kolejne godzące w nią prawa…

Dzięki wsparciu Obrońców Cywilizacji Życia:

  • w ponad 140 polskich miastach organizujemy Marsze dla Życia i Rodziny;
  • organizujemy kampanie społeczne broniące praw rodziców i wolności sumienia;
  • już ponad 1000 szkół dołączyło do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”;
  • wydajemy i rozpowszechniamy publikacje promujące wartości rodzinne i szacunek dla życia ludzkiego.
Stop związkom partnerskim!
Czytaj
Stop dyktaturze mniejszości!
Czytaj
Brońmy dzieci nienarodzonych!
Czytaj
Zobacz więcej

Wykonanie: CzarnyKod