W obronie sumienia

<h1 class='page-title'>W obronie sumienia</h1>
Blisko 60 tysięcy osób wyraziło poparcie dla profesora Bogdana Chazana i domaga się skutecznej ochrony lekarzy kierujących się sumieniem.Na ręce Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej trafiło w piątek 29 września br. blisko 60 tys. petycji w obronie dobrego imienia prof. Bogdana Chazana oraz innych lekarzy atakowanych za wierność sumieniu. Przed złożeniem podpisów, w siedzibie Fundacji Centrum Życia i Rodziny odbyła się konferencja prasowa podsumowująca dotychczasowy etap kampanii W obronie sumienia. W konferencji wziął udział prof. Bogdan Chazan, reprezentujący pacjentów profesora Anna Bosak i Marek Miśko oraz Sylwia Zborowska i Paweł Kwaśniak z Centrum Życia i Rodziny – organizatora kampanii.

Organizatorzy podali, że pod petycją podpisało się łącznie 57 867 osób. W ten sposób wyraziły one solidarność z profesorem oraz innymi lekarzami poddawanymi szykanom i oszczerstwom ze strony środowisk lewicowych i feministycznych.

Sam prof. Bogdach Chazan w lipcu 2014 r. został zwolniony z funkcji dyrektora Szpitala św. Rodziny po tym jak odmówił skierowania na aborcję matki i jej chorego dziecka. Od tego czasu stał się obiektem szczególnej kampanii oszczerstw, pomówień i ataków, m.in. wniosku do Naczelnej Izby Lekarskiej
i Okręgowego Sądu Lekarskiego o odebranie prawa do wykonywania zawodu(!) W odpowiedzi na te ataki, Centrum Życia i Rodziny uruchomiło w listopadzie ub.r. kampanię W obronie sumienia. Jak podkreślają przedstawiciele Fundacji, przeprowadzona przez nich akcja oprócz wyrażenia solidarności z prof. Chazanem, miała też cel informacyjny i edukacyjny. „Pragniemy uświadomić społeczeństwu, że konstytucyjna zasada wolności sumienia jest w Polsce zajadle atakowana. Objawia się to nie tylko szykanami wobec pana profesora ale również innych lekarzy, pielęgniarek czy położnych odmawiających udziału w procedurach skutkujących odebraniem życia dzieciom w prenatalnej fazie rozwoju. Ataki te są prowadzone pomimo potwierdzenia i wyjaśnienia zasady ochrony sumienia przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 7 października 2015 r.” – mówi Paweł Kwaśniak, prezes Centrum Życia i Rodziny. Prezes CZiR wskazał przykłady innych lekarzy którzy są obiektem ataków za wierność wyznawanym wartościom: Maliny Świć, Jacka Szulca czy prof. Mariana Gabrysia.

Profesor Bogdan Chazan podziękował tysiącom osób które wyraziły poparcie dla jego osoby oraz innych lekarzy sumienia. Wskazał jednocześnie, że kampania zorganizowana przez Centrum Życia
i Rodziny jest dla nich silnym wsparciem i umocnieniem. Podziękował za świadectwa biorącym udział w konferencji byłym pacjentom Annie Bosak i Markowi Miśko, którzy w poruszający sposób podzielili się doświadczeniami niezwykłej troski jakiej wraz ze swoimi współmałżonkami i dziećmi doświadczyli ze strony profesora. Ich świadectwa zadawały kłam formułowanym wobec profesora zarzutom
o dezinformację, zastraszanie, czy potępianie swoich pacjentek. Fundacja  zachęca do zapoznania się ze zgromadzonymi na stronie www.wobroniesumienia.pl świadectwami szeregu innych pacjentów prof. Chazana, podkreślających jego niezwykłą życzliwość wobec podopiecznych.

Centrum Życia i Rodziny podkreśla, że celem kampanii W obronie sumienia nie jest wywieranie wpływu na orzeczenia niezawisłych sądów, w tym sądu lekarskiego. Wyraża natomiast oczekiwanie, że organa samorządu lekarskiego udzielą silnego wsparcia i ochrony lekarzom odmawiającym udziału w procedurach niszczących ludzkie życie czy zagrażających zdrowiu pacjentów. Sylwia Zborowska wskazała, że kampania „W obronie sumienia” przyniosła trzykrotnie więcej podpisów niż zbiórka prowadzona przez środowiska feministyczne. „Ufamy, że samorząd lekarski będzie bronić lekarzy sumienia – nie w sposób nadzwyczajny ale podstawowy, polegający na ochronie ich dobrego imienia, zapewnieniu spokojnej pracy i rzetelnego wykonywaniu swoich obowiązków” – dodała.

Działania prowadzone w ramach kampanii nie kończą się przekazaniem podpisów do Naczelnej Izby Lekarskiej. Jak zapewnili przedstawiciele CZiR, Fundacja będzie nadal monitorować sytuację wokół przestrzegania w Polsce zasady ochrony sumienia zarówno lekarzy, jak również pielęgniarek, położnych, farmaceutów czy diagnostów.

Adresatami petycji W obronie sumienia są: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie oraz Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego.

 

Stop związkom partnerskim!
Czytaj
Stop dyktaturze mniejszości!
Czytaj
Brońmy dzieci nienarodzonych!
Czytaj
Zobacz więcej

Wykonanie: CzarnyKod