Stop dyktaturze mniejszości

<h1 class='page-title'>Stop dyktaturze mniejszości</h1>

W 2013 roku Centrum Życia i Rodziny udało się zastopować prace nad antyrodzinnym projektem legislacyjnym. W ramach akcji „Stop dyktaturze mniejszości” blisko 140 tysięcy obywateli wyraziło swój stanowczy sprzeciw wobec treści projektu nowelizacji ustawy antydyskryminacyjnej.

Latem 2013 roku w Sejmie trwały prace nad nowelizacją ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania. Zdaniem prawników uderzała ona w konstytucyjną ochronę rodziny, ograniczała wolność gospodarczą oraz wolność słowa. W opinii organizacji prorodzinnych, pod pretekstem walki z dyskryminacją, miała ona zapewnić uprzywilejowaną pozycję środowiskom homoseksualnym.

Wśród wielu innych kontrowersyjnych zapisów projekt wprowadzał m.in. zakaz dyskryminacji ze względu na tzw. „ekspresję płciową” i „tożsamość płciową”, co w praktyce mogło oznaczać, że publiczne epatowanie perwersyjnymi zachowaniami seksualnymi będzie szczególnie chronione przez prawo, a sprzeciw wobec tych zachowań będzie z kolei karany.

W pierwszym czytaniu projekt został przegłosowany ogromną większością głosów i przyjęty do pracy w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 30 czerwca Centrum Życia i Rodziny złożyło swoją opinię zalecając nie nadawanie dalszego biegu pracom sejmowym nad ustawą. Równocześnie rozpoczęliśmy kampanię społeczną zachęcając Polaków do podpisywania protestu do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz. 24 lipca złożyliśmy w kancelarii Sejmu petycje podpisane przez blisko 140 tysięcy obywateli, którzy sprzeciwili się treści projektu. Wobec tak silnego głosu i nieustannego nacisku organizacji pozarządowych Sejm zatrzymał prace nad nowelizacją, a projekt nie trafił do drugiego czytania.