Stop homoideologii i seks-edukacji w ZHP!

<h1 class='page-title'>Stop homoideologii i seks-edukacji w ZHP!</h1>

Centrum Życia i Rodziny zainicjowało kampanię przeciwko homoseksualnej indoktrynacji dzieci i młodzieży w Związku Harcerstwa Polskiego. W sierpniu br. aktywista homoseksualny Robert Biedroń i Naczelniczka ZHP Anna Nowosad wystąpili wspólnie wobec tysięcy harcerzy w Gdańsku. W czerwcu Główna Kwatera ZHP dopuściła praktykujących homoseksualistów do funkcji wychowawców dzieci i młodzieży. Pół roku wcześniej ZHP zorganizowało dla instruktorów harcerskich warsztaty prowadzone przez aktywistów homoseksualnych i seks-edukatorów, połączone z projekcją filmu propagandowego „kina LGBT”. A wszystko to za pieniądze polskiego podatnika….

Większość rodziców, których dzieci należą do ZHP, nie zdaje sobie sprawy, jakie treści są tam przekazywane – zwraca uwagę Paweł Kwaśniak, Prezes Centrum Życia i Rodziny. Dlatego uruchomiliśmy kampanię wzywającą władze ZHP do zaprzestania promowania homoseksualizmu
i innych niemoralnych praktyk.
Petycję można podpisać na stronie internetowej uruchomionej przez Centrum Życia i Rodziny: www.teczowezhp.pl

Zaledwie miesiąc temu na Zlocie 100-lecia w Gdańsku Naczelniczka ZHP, czyli przełożona wszystkich harcerek i harcerzy wystąpiła razem z Robertem Biedroniem, który od wielu lat publicznie manifestuje pożycie z drugim mężczyzną, bywanie w nocnych klubach dla gejów i korzystanie z pornografii.

To tak jakby najwyższy autorytet ZHP wyraził aprobatę dla takich niemoralnych praktyk – ocenia Kazimierz Przeszowski z Centrum Życia i Rodziny.

Tuż przed wakacjami Główna Kwatera ZHP wydała ogólnopolski podręcznik dla drużynowych pt. „Tężnia ducha. Ta oficjalna publikacja, w rozdziale pt. „Każdy inny, wszyscy równi”, dopuszcza praktykujących homoseksualistów do funkcji opiekunów oraz wychowawców dzieci i młodzieży!:

Także osoby nieheteronormatywne (czyli homo- i biseksualiści) mogą być członkami ZHP oraz zdobywać kolejne stopnie i funkcje. To, z kim dana osoba jest w związku, stanowi jej sprawę prywatną – prawa i obowiązki osób homoseksualnych w ZHP są takie same, jak osób tworzących związki heteroseksualne.

Miesiąc wcześniej Chorągiew Łódzka ZHP włączyła się w Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Tym samym władze ZHP propagują „transseksualizm”, tj. zboczenie polegające na odgrywaniu roli płci przeciwnej, uznane za chorobę nawet przez Światową Organizację Zdrowia przy ONZ (aktualna klasyfikacja chorób „ICD-10”). Na marginesie warto zaznaczyć, że homoseksualizm
i biseksualizm także znajdowały się na liście chorób WHO (ICD-9) aż do 1990 r., kiedy zostały wykreślone na skutek nacisku homoseksualnego lobby.

Jesienią zeszłego roku Chorągiew Łódzka ZHP zorganizowała szkolenie dla instruktorów harcerskich pt. „Każdy inny, wszyscy równi: Homoseksualizm w pracy wychowawczej”. Na początku spotkania uczestnicy obejrzeli homoseksualny film propagandowy:

…magiczna opowieść pt. „Ognisko” o chłopcu zmuszonym do dokonania wyboru pomiędzy swoją dziewczyną a najlepszym przyjacielem. Ich wspólna podróż podczas obozu skautowego zamienia się w drogę do własnego wnętrza.

Dalszą część warsztatów poprowadzili aktywiści homoseksualni ze „Stowarzyszenia Fabryka Równości” i seksedukatorzy z „Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK”. W taki właśnie sposób władze ZHP prowadzą „pranie mózgów” przyszłej i obecnej kadry instruktorskiej…

Na hipokryzję zakrawa fakt, że organizatorzy tych deprawujących działań noszą na swych mundurach harcerskich lilijkę. Warto przypomnieć, co na jej temat napisali założyciele ZHP Olga i Andrzej Małkowscy, na łamach czasopisma „Skaut” z 1911 r.:

Skaut i nieczystość — to dwa przeciwieństwa. […] Skaut zatem brzydzi się wszelką rozpustą, nienawidzi zepsucia. Usta skauta nie wymówią nigdy wyrazu plugawego; skaut nie dopuści się nigdy czynu sromotnego, ani nie zezwoli w obecności swojej na hańbiącą mowę lub akt bezwstydny. […] A zatem pierwszą cechą skauta niech będzie czystość. I dlatego godłem skauta powinna być przede wszystkim lilia.

Jestem zszokowany – mówi jeden z rodziców, który skontaktował się z Centrum Życia i Rodziny. Posyłając mojego syna do ZHP byłem przekonany, że będą go tam wychowywać na przyzwoitego chłopaka, po chrześcijańsku. A tu takie rzeczy! Jeśli sytuacja się nie zmieni, przepiszę syna do jakiegoś innego harcerstwa.

 

Rodzice, wychowawcy i wszystkie osoby które sprzeciwiają się promocji homoseksualizmu w ZHP mogą wysłać petycję do władz tej organizacji za pośrednictwem strony internetowej: www.teczowezhp.pl

Zachęcamy też do pobrania petycji (poniżej), wydrukowania większej ilości, zebrania podpisów wśród rodziny, przyjaciół, znajomych itp. a następnie przesłania na adres:

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie, Skrytka pocztowa 146, 31-045 Kraków 1

Petycje zostaną przekazane zbiorczo do władz Związku Harcerstwa Polskiego

Do pobrania:

PETYCJA

BROSZURA