Stop łamaniu polskich sumień!

<h1 class='page-title'>Stop łamaniu polskich sumień!</h1>

Radykalne organizacje lewicowe na całym świecie ograniczają wolność działania osobom niechętnym ich pseudo-wartościom. Nie jesteśmy bezpieczni także w Polsce. Dlatego konieczna jest zmiana przepisów, aby chronić wolność sumienia przedstawicieli wszystkich zawodów. W związku z tym przygotowaliśmy petycję „Stop łamaniu polskich sumień” skierowaną do Senatora Roberta Mamątowa – Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w Senacie RP.

Chcemy, aby każdy Polak miał możliwość korzystania z konstytucyjnego prawa do sprzeciwu sumienia. Dzięki temu każdy z nas będzie mógł odmówić:

  • jakiegokolwiek udziału w aborcji;
  • sprzedaży środków antykoncepcyjnych i poronnych;
  • druku materiałów propagujących radykalne ideologie;
  • udziału w imprezach promujących homoseksualizm i ruchy LGBT oraz ideologię gender;
  • udziału naszych dzieci i wnuków w lekcjach tzw. „edukacji seksualnej”.

Szczegółowe informacje oraz treść petycji są dostępne na stronie www.wobroniesumienia.pl