W 100. rocznicę odzyskania Niepodległości ocalmy polskość nad Niemnem!

<h1 class='page-title'>W 100. rocznicę odzyskania Niepodległości ocalmy polskość nad Niemnem!</h1>

Czy wiesz, że:

  • na Białorusi mieszka ponad 300 tys. Polaków!
  • dostęp do polskiej szkoły ma zaledwie 1% dzieci i młodzieży…
  • polskość może całkowicie zaniknąć już w kolejnym pokoleniu!!!

Aby zachować polskość młodego pokolenia nad Niemnem, konieczny jest dostęp do polskiej szkoły.

Największa polska szkoła to Liceum Społeczne im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie, prowadzone przez Polską Macierz Szkolną na Białorusi. Już dziś uczy się tam 2000 naszych młodych Rodaków. Potrzeby są jednak wielokrotnie większe, bo tysiące młodych Polaków pozostają nadal bez dostępu do nauki języka ojczystego i rodzimej historii.

Aby kolejni uczniowie mogli rozpocząć naukę, trzeba wyposażyć nowe sale lekcyjne. Do każdej klasy potrzeba 30 krzeseł, 15 stołów, biurka dla nauczyciela, tablicy szkolnej, tablicy interaktywnej i projektora multimedialnego. Łączny koszt wyposażenia jednej sali to około 12 tys. zł.

Polacy z Białorusi nie są w stanie sami zebrać tej kwoty, dlatego Centrum Życia i Rodziny zorganizowało akcję pomocy dla polskiej szkoły w Grodnie.W 100. rocznicę odzyskania Niepodległości pomóżmy młodym Polakom nad Niemnem uczyć się języka ojczystego i rodzimej historii!!!

Zapraszamy do włączenia się w naszą akcję na www.polacynadniemnem.pl