WIELKI SUKCES AKCJI „RATUJMY STANIĄTKI”. BENEDYKTYNKI Z DUŻYM WSPARCIEM FINANSOWYM

<h1 class='page-title'>WIELKI SUKCES AKCJI „RATUJMY STANIĄTKI”. BENEDYKTYNKI Z DUŻYM WSPARCIEM FINANSOWYM</h1>

Akcja wsparcia finansowego dla Opactwa Benedyktynek, koordynowana przez Centrum Życia i Rodziny, przyniosła niespodziewany sukces. Dzięki zaangażowaniu darczyńców, Fundacja przekazała mniszkom ponad 494 tys. złotych.

Na początku kwietnia Siostry Benedyktynki z Opactwa w Staniątkach znalazły się w niezwykle dramatycznej sytuacji. Ze względu na panującą na świecie pandemię koronawirusa, mniszki utraciły wszystkie swoje źródła dochodu, a ich los „zawisł na włosku”. Z pomocą Benedyktynkom przyszło Centrum Życia i Rodziny, które zorganizowało zbiórkę środków, które miały zostać przeznaczone na utrzymanie mniszek w tym niezwykle trudnym dla nich okresie. Sukces akcji i hojność darczyńców przerosły oczekiwania organizatorów akcji, a także samych Sióstr Benedyktynek.

Dzięki zbiórce za pośrednictwem strony internetowej www.ratujmystaniatki.pl, na utrzymanie mniszek i Opactwa zebrano 494 171 zł. Cała ta kwota została przekazana przez Centrum Życia i Rodziny na potrzeby Sióstr Benedyktynek. Mniszki wyraziły swoją głęboką wdzięczność za okazane dobro i zapewniły o modlitwie w intencji wszystkich darczyńców.

– Nasza akcja „Ratujmy Staniątki” okazała się wielkim sukcesem. Nie spodziewaliśmy się, że nasi Przyjaciele i wszyscy Darczyńcy zareagują w tak hojny sposób. Naszym celem było zebranie środków na utrzymanie Opactwa i mniszek przez trzy miesiące. Potrzebowaliśmy na ten cel około 120 tys. zł. Ostatecznie zebraliśmy blisko pół miliona złotych. To potężna suma pieniędzy, która pozwoli Siostrom Benedyktynkom spać spokojnie przez rok. Cieszymy się, że naszą akcją zwróciliśmy także uwagę opinii publicznej na problemy zakonów kontemplacyjnych, które często wymagają wsparcia wiernych – mówi Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny, fundacji, która zorganizowała zbiórkę.

– Wszystkim Darczyńcom, którzy zaangażowali się w akcję wsparcia mniszek składamy gorące podziękowania. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszej działalności i podejmowania wspólnych wysiłków w innych obszarach, którymi zajmuje się nasza fundacja. Są nimi przede wszystkim: zwiększenie ochrony życia dzieci nienarodzonych, a także ochrona rodziny opartej na nierozerwalnym małżeństwie kobiety i mężczyzny – dodaje Ozdoba i zachęca do odwiedzin strony www.czir.org, gdzie znajdują się informacje na temat fundacji.

Warto podkreślić, że Opactwo Sióstr Benedyktynek w Staniątkach to niemy świadek historii naszej Ojczyzny. Funkcjonuje bowiem od ponad 800 lat, przechowując w swych wnętrzach wiele sakralnych zabytków. Wspólnota mniszek liczy 12 Sióstr, które przeżywają swe życie w myśl benedyktyńskiej zasady „Módl się i pracuj”.