Promocja spirytyzmu i zrównanie świętych z heretykami. Skandaliczna wystawa organizowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II

Opublikowano: 2023-02-09

6042

„Nowe Epifanie” to festiwal organizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II – instytucji kultury m. st. Warszawy. W ramach wydarzenia zaplanowano skandaliczną wystawę „Heretyczki”, podczas której odbędzie się „performatywny seans spirytystyczny”. Pojawią się również wątki zestawiające ze sobą heretyków i okultystów ze św. Faustyną Kowalską czy św. Joanną d’Arc. Przeciwko wydarzeniu protestuje Centrum Życia i Rodziny.

Organizatorzy przedsięwzięcia wskazują, że „Nowe Epifanie” to „festiwal, który uwiera”. W tym roku w jego ramach odbędzie się wystawa „Heretyczki”, w której kontekst otchłani – motywu przewodniego festiwalu – twórcy łączą z historiami heretyczek i ezoteryczek. Podczas wernisażu ma się odbyć również „performatywny seans spirytystyczny”. W jego trakcie aktorka Beata Passini jako performerka-kobieta-medium podejmie próbę̨ wsłuchania się w głos zmarłych heretyczek. Wszystko to „pod szyldem” organizacji, która za patrona ma św. Jana Pawła II.

Przeciwko skandalicznej wystawie i promocji spirytyzmu protestuje Centrum Życia i Rodziny, które zwraca uwagę na „bluźniercze nadużycia w sztuce”. Autorzy protestu wskazują, że wydarzenie „nie tylko uwiera, ale w oczywisty sposób przekracza granice nauczania Kościoła katolickiego zakrawa o bluźnierstwo” – czytamy na stronie www.bluznierczeepifanie.pl.

Centrum Życia i Rodziny apeluje do dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II o wycofanie z repertuaru „Nowych Epifanii” wątków bluźnierczych i uderzających w dziedzictwo papieża z Polski. „Nie zgadzam się, aby w imię mody na przekraczanie sacrum i profanum, kwestionowane były prawdy katolickiej wiary, a także szargano imię świętych, w tym świętych Polaków!” – napisano w petycji skierowanej do organizatorów festiwalu.

Warto zwrócić uwagę, że Centrum Myśli Jana Pawła II, będące instytucją kultury m. st. Warszawy, nie po raz pierwszy organizuje „kontrowersyjne” i szokujące przedsięwzięcia. W 2020 roku spektakl „Wzór na pole trójkąta” opowiadał bowiem o tzw. miłości poliamorycznej. Z kolei w 2022 roku przedstawienie pt. „Jezus”, było ukazane jako „horror o małżeństwie jako narzędziu biopolitycznej władzy”.

Apel o odwołanie skandalicznej wystawy promującej spirytyzm i zestawiającej heretyków ze świętymi można podpisać na stronie www.bluznierczeepifanie.pl.