Przedstawiciele Centrum Życia i Rodziny gościli w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Opublikowano: 2015-12-04

1110
Przedstawiciele Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny zaprezentowali Minister Edukacji Narodowej Annie Zalewskiej oraz Wiceminister Teresie Wargockiej program „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.
W czwartek 3 grudnia br. Paweł Kwaśniak – prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, kierownik Biura Kampanii i Kontaktów Publicznych Jarosław Kniołek wraz z posłem na Sejm RP Piotrem Uścińskim gościli w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Podczas spotkania z Anną Zalewską – Minister Edukacji Narodowej oraz Teresą Wargocką – Wiceminister Edukacji Narodowej zaprezentowali program „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Pomysłodawcą programu jest poseł Piotr Uściński, natomiast operatorem i wykonawcą – Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Goście przedstawili historię pomysłu certyfikacji szkół i przedszkoli, które zobowiązują się do wdrażania projektów edukacyjnych afirmujących rodzinę, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, a także ochrony uczniów przed wulgarną ingerencją w delikatną z natury, sferę płciowości człowieka.
Minister Edukacji Narodowej wraz z panią Wiceminister z zainteresowaniem zapoznały się z ideą „Szkoły Przyjaznej Rodzinie”. Wyraziły również życzliwość wobec działań podejmowanych przez Centrum Życia i Rodziny w kierunku dalszego rozwoju tego projektu. Podkreśliły konieczność odbudowy zaufania oraz coraz lepszej współpracy pomiędzy rodzicami uczniów i szkołami, czemu m.in. służy „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Uczestnicy spotkania zadeklarowali współpracę w obszarze wychowywania młodego pokolenia w duchu odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, szacunku dla wartości życia, rodziny, małżeństwa i rodzicielstwa. Pani Minister wyraziła potrzebę oparcia podstawy programowej na tych wartościach, w związku z czym chciałaby posiłkować się opinią prorodzinnych organizacji społecznych, w tym Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Przedstawiciele Centrum zadeklarowali otwartość na propozycje Ministerstwa.
Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” działa od 25 marca 2014 r. Do grudnia 2015 r. do programu włączyło się blisko 350 placówek edukacyjnych, a kolejne 300 jest w trakcie procedury rozpatrywania wniosku o certyfikat. Celem programu „Szkoły Przyjaznej Rodzinie” jest pomoc rodzicom i nauczycielom w spójnych działaniach wychowawczych opartych na miłości, odpowiedzialności, szacunku dla samego siebie i drugiego człowieka, szacunku dla instytucji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, ludzkiej płciowości i odmienności płci oraz rodzicielstwa. Program ma również pomóc szkołom w realizacji zadań związanych z profilaktyką uzależnień oraz w minimalizowaniu postaw patologicznych wśród dzieci i młodzieży, tak aby jak najlepiej przygotować młode pokolenie do odpowiedzialnego podejmowania przyszłych wyzwań związanych z dorosłym życiem, a przede wszystkim z założeniem rodziny. Intencją pomysłodawców jest także budowanie prestiżu szkół uczestniczących w programie oraz ich promocja wśród rodziców planujących wybór szkoły dla swoich dzieci. Placówki, które decydują się na przystąpienie do programu otrzymują nieodpłatnie Certyfikat „Szkoły Przyjaznej Rodzinie”.