„Rodzina obywatelska. Rodzina – Wspólnota – Samorząd” hasłem kampanii społecznej z okazji Narodowego Dnia Życia.

Opublikowano: 2014-03-24

1034

24 marca, już po raz dziesiąty, obchodziliśmy Narodowy Dzień Życia. Kampania „Rodzina obywatelska. Rodzina – wspólnota – samorząd” inicjuje cykl działań społecznych, których celem jest obywatelska aktywizacja Polaków.

Organizatorzy zwracają uwagę, że silna rodzina jest jednym z najważniejszych zasobów wspólnoty lokalnej i samorządu. To w rodzinie wykuwa się kapitał społeczny osób, które w dorosłym życiu będą funkcjonowały w lokalnej wspólnocie. Tutaj dziecko zdobywa swoje pierwsze doświadczenia społeczne, uczy się określonych zachowań, norm postępowania, poznaje różnorodne formy, wzorce i nakazy. Rozwija swoją indywidualność, osobowość i psychikę.
Najbliższym zaś otoczeniem rodziny jest wspólnota lokalna, zorganizowana w samorząd terytorialny. Do kompetencji samorządu należą m.in. bezpieczeństwo, edukacja, kultura i prowadzenie polityki społecznej. To, w jaki sposób będą realizowane te zadania przez władze samorządowe, będzie miało istotny wpływ na pozycję i rozwój wspólnoty lokalnej opartej na rodzinach. Dlatego też ze wszech miar pożądane jest, aby samorząd miał w centrum uwagi naturalne potrzeby rodziny i żeby koncentrował na ich realizacji możliwie dużą część posiadanych zasobów.
– Zależy nam na tym, żeby przekonać rodziny do zaangażowania w życie społeczne – tłumaczy Marek Plotzke z Fundacji Narodowego Dnia Życia – W kontekście zbliżających się wyborów samorządowych ważne jest, żeby analizować programy osób ubiegających się o nasze głosy właśnie pod kątem propozycji dla rodziny.
W trakcie konferencji prasowej inaugurującej kampanię, zaprezentowano Legislator Obywatelski. – To narzędzie, dzięki któremu każdy z nas uzyskuje możliwość wpływania na kształt prawa – tłumaczy Plotzke. Portal Legislator Obywatelski (www.legislatorobywatelski.pl, www.zmienprawo.pl) otwiera przestrzeń dla składania propozycji rozwiązań prawnych i poszukiwania dla nich wsparcia społecznego. Tworzy szansę na zaprezentowanie kompleksowej agendy zmian obowiązującego prawa.
– Idea Legislatora Obywatelskiego sprowadza się do stworzenia możliwie największej ilości postulatów i wprowadzenia w życie tych, które uzyskają największe poparcie – mówił Michał Rybicki, członek zespołu przygotowującego portal – Liczymy, że nasze narzędzie wyzwoli potencjał polskiego społeczeństwa obywatelskiego.
Podczas konferencji przedstawiono również plan działań społecznych obejmujący m.in.: powołanie Ambasadorów Życia i Rodziny, organizację II Kongresu Polskiej Rodziny i Marszów dla Życia i Rodziny oraz wystawianie certyfikatów Kandydata Przyjaznego Rodzinie.
więcej na: www.dzienzycia.pl
***
Narodowy Dzień Życia to święto, uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. W ubiegłych latach obchody odbywały się m.in. pod hasłami: „Dom pełen skarbów”, „Być ojcem – rola życia”, „Razem na zawsze” i „Jestem mamą – to moja kariera”.

Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia jest organizatorem kampanii społecznych promujących wartości rodzinne. Jej celem jest wzmacnianie rodziny poprzez rozwój osobisty i budowę zdrowych więzi społecznych. Więcej informacji na www.ndz.org.pl

Patroni medialni: Program Pierwszy Telewizji Polskiej S.A., TV Republika, Rzeczpospolita, Radio Warszawa, Portal PCh24.pl