Spotkanie Obrońców Cywilizacji Życia w Katowicach

Opublikowano: 2017-11-22

1843

Ponad 30 Obrońców Cywilizacji Życia (OCŻ) ze Śląska i okolic spotkało się w Katowicach

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w intencji członków wspólnoty, koncelebrowaną przez ks. Dr Przemysława Drąga – dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin oraz ks. Wojciecha Ingasiaka – kierownika Ośrodka Profilaktyczno-Szkoleniowego im. ks. F. Blachnickiego w Katowicach, z którego gościnności skorzystaliśmy. Po Mszy Świętej zebrani oddali cześć relikwiom św. Joanny Beretty Molli – patronki wspólnoty.

W dalszej części spotkania była możliwość bliższego poznania, rozmowy i wspólnej wymiany poglądów na tematy związane z ochroną życia, rodziny oraz kwestiami organizacyjnymi.

Wspólnota Obrońców Cywilizacji Życia powstała w 2015 roku przy naszej Fundacji. Jest to grupa osób, która poprzez modlitwę, osobiste zaangażowanie w prowadzone kampanie oraz comiesięczne, regularne wsparcie finansowe pomaga organizować kampanie Centrum Życia i Rodziny mające na celu obronę praw rodziny i życia ludzkiego od momentu poczęcia.

Obrońcy Cywilizacji Życia to osoby różnego wieku i stanu, pochodzące ze wszystkich stron Polski. Łączy ich jedno: czynne zaangażowanie w obronę naszej wiary, tradycji i kultury przed naporem cywilizacji śmierci objawiającej się m.in. rozpadem rodzin, in vitro, aborcją, eutanazją itp.

Dzięki wsparciu Obrońców Cywilizacji Życia:

  • w 140 polskich miastach organizujemy Marsze dla Życia i Rodziny;
  • organizujemy kampanie społeczne broniące praw rodziców i wolności sumienia;
  • już ponad 1000 szkół dołączyło do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”;
  • wydajemy i rozpowszechniamy publikacje promujące wartości rodzinne i szacunek dla życia ludzkiego.

Kolejne spotkania Obrońców Cywilizacji Życia już wkrótce w kolejnych regionach Polski.

Zapraszamy na stronę OCŻ: www.obroncy.org.pl