Stop seksedukacji

Opublikowano: 2019-10-10

3681

Centrum Życia i Rodziny wspólnie z Instytutem Ordo Iuris przygotowało petycję do Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego, o zajęcie się projektem zmiany w ustawie Prawo oświatowe. Zabezpiecza on prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami – aby to oni decydowali, jakie treści przekazywane są ich dzieciom w zakresie ludzkiej seksualności.

Jego założenia są następujące:

• Organizacje planujące przekazywanie w szkole treści dotyczących seksualności człowieka będą zobowiązane zarówno do wystosowania zgłoszenia do dyrekcji szkoły, jak i do przygotowania propozycji prospektu informacji wychowawczej dla rodziców.

• Uczestnictwo dziecka w takich zajęciach niezależnie od ich formy będzie każdorazowo wymagało odrębnej zgody wyrażonej przez rodziców.

• W przypadku naruszenia praw rodziców możliwe będzie wytoczenie przez nich powództwa cywilnego. W tej sytuacji sąd będzie mógł przyznać rodzicom dziecka odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Nie pozwólmy, by ogromny wysiłek wkładany przez rodzinę w dobre wychowanie dziecka był niweczony w szkole – miejscu, od którego oczekujemy, że będzie dla rodziców wsparciem i pomocą.

Prosimy o podpis pod petycją do Ministra Edukacji Narodowej na TEJ STRONIE!