Wesprzyj więzionego księdza Michała Olszewskiego! Złóż swój wpis w księdze.

Opublikowano: 2024-07-09

6622

Na celowniku obecnej władzy (której przedstawiciele obiecywali przecież „opiłowywanie katolików”) znalazł się tym razem ksiądz Michał Olszewski. Kapłan, pełen energii i zaangażowania daleko wykraczającego poza spełnianie codziennych obowiązków każdego duchownego, za swoją działalność płaci obecnie wysoką cenę.

Od końca marca tego roku ksiądz Michał Olszewski przebywa w areszcie tymczasowym w związku z zarzutami dotyczącymi pozyskiwania finansowania z Funduszu Sprawiedliwości na działalność fundacji Profeto, której jest prezesem. Wiemy już, że decyzją sądu pozostanie tam jeszcze co najmniej przez kolejne trzy miesiące.

Niestety w ostatnich dniach za pośrednictwem mediów mogliśmy poznać szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób traktowano księdza po zatrzymaniu. Opis tego, jak funkcjonariusze ABW i śledczy zachowywali się wobec kapłana, wskazuje, że władza sięgnęła po metody nacisku przywodzące na myśl mrożące krew w żyłach prześladowania księży w czasach komunizmu, by wymusić korzystne dla siebie zeznania.

Zgodnie z opublikowanym listem Księdza Olszewskiego:

  • wystawiono na publiczne ośmieszenie
  • kłamano na temat okoliczności jego aresztowania
  • próbowano oczernić go w mediach
  • pozbawiono jedzenia, a nawet dostępu do wody pitnej
  • kazano spełniać potrzeby fizjologiczne w uwłaczających warunkach
  • pozbawiano snu

Na takie traktowanie aresztowanego nie możemy patrzeć obojętnie! Zwłaszcza że zachodzi uzasadniona obawa, że te zachowania motywowane są chęcią politycznej i ideologicznej zemsty i upokorzenia człowieka ze względu na to, że jest kapłanem.

Dlatego, kierując się wypływającymi z chrześcijaństwa nakazami troski o więźniów i pocieszania strapionych, chcemy okazać wsparcie dla księdza Michała Olszewskiego, tworząc księgę, w której każdy Polak przejęty jego losem, będzie mógł zawrzeć wyrazy pokrzepienia, zapewnienie o modlitwie i pamięci.

Gdy ks. Michał zostanie uwolniony – przekażemy mu tę księgę z nadzieją, że nasze słowa pocieszenia i dobre życzenia przyniosą mu ulgę po trudnych doświadczeniach i wzmocnią na dalszej drodze posługi.

Wpis do księgi można złożyć tu:  https://wspieramksiedzamichala.pl/