Zaapeluj do posłów o odrzucenie Konwencji Rady Europy

Opublikowano: 2014-09-23

1068

Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, w dniach 24-26 września (środa-piątek), odbędzie się głosowanie nad przyjęciem przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Sejm miał zająć się kwestią Konwencji w ubiegłym tygodniu. Jednak dzięki silnemu oporowi społecznemu głosowanie zostało zdjęte z porządku obrad poprzedniego posiedzenia. Konwencja wróciła jednak do harmonogramu prac i Sejm zajmie się nią już w przyszłym tygodniu, w dniach 24-26 września.
Zaapeluj do posła o głosowanie przeciwko ratyfikacji Konwencji na jeden lub kilka z poniższych sposobów:
1) Zadzwoń do biura posła ze swojego regionu:
Zaapeluj o głosowanie za odrzuceniem Konwencji. Powiedz, że jego postawa w głosowaniu nad Konwencją będzie miała bezpośredni wpływ na zachowanie Twoje i Twojej rodziny podczas wyborów w jego okręgu wyborczym.
2) Wyślij e-mail na jego adres lub adres jego biura.
Przykładowa treść wiadomości:
Szanowny Panie Pośle / Szanowna Pani Poseł
Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Konwencja nie stanowi skutecznego instrumentu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet lecz forsuje ideologiczną teorię o przemocy jako zjawisku motywowanym genderowo, nie wprowadza nowych instrumentów pomocy ofiarom przemocy, uzasadnienie jej ustawy ratyfikacyjnej pełne jest rażących błędów merytorycznych a jej ratyfikacja będzie się wiązała z ponoszeniem przez Polskę istotnych obciążeń finansowych.
Dlatego apeluję do Pana Posła / Pani poseł o zagłosowanie przeciwko ratyfikacji tej ideologicznej Konwencji. Pana / Pani głosowanie w tej sprawie będzie miało bezpośredni wpływ na zachowanie moje i mojej rodziny podczas wyborów w naszym okręgu wyborczym.
Z wyrazami szacunku,
[podpis]
3)Jeśli to możliwe, umów się na spotkanie w biurze poselskim i osobiście zaapeluj o odrzucenie Konwencji.
Aby pomóc w ewentualnych dyskusjach z politykami przedstawiamy 10 najważniejszych argumentów przeciwko Konwencji.
Dlaczego nie należy ratyfikować
Konwencji RE o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet
 
  1. Konwencja nie stanowi skutecznego instrumentu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Nie identyfikuje ona rzeczywistych źródeł agresji, lecz forsuje ideologiczną teorię o przemocy jako zjawisku motywowanym genderowo (gender-based violence). Jej twórcy przyjęli, że źródłem agresji względem kobiet są różnice w pojmowaniu męskich i kobiecych ról społecznych.
  2. Konwencja całkowicie ignoruje lub marginalizuje czynniki, które są realnymi przyczynami przemocy, takie jak 1) uzależnienia od pracy, alkoholu czy narkotyków, 2) erozję norm społecznych, 3) obecność przemocy w środkach masowego przekazu, 4) uprzedmiotowienie wizerunku kobiety.
  3. Konwencja nie wprowadza nowych instrumentów pomocy ofiarom przemocy. Techniczne rozwiązania zawarte w Konwencji w ogromnej większości powielają obowiązujące już w Polsce przepisy oraz programy rządowe.
  4. Wyniki badań przeprowadzonych przez Agencję Praw Podstawowych UE wskazują niezbicie, że Polskę charakteryzuje najniższy w Europie wskaźnik przemocy wobec kobiet i jeden z najwyższych wskaźników zgłoszeń przypadków przemocy na Policję. Dane te zostały całkowicie zignorowane przy przygotowaniu ratyfikacji.
  5. Przepisy Konwencji otwierają furtkę do rozmywania naturalnej tożsamości rodziny jako związku kobiety i mężczyzny oraz praw rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (Konwencja nakłada m.in. obowiązek nauczania na wszystkich poziomach edukacji o „niestereotypowych rolach płciowych”).
  6. Konwencja budzi istotne wątpliwości z  perspektywy konstytucyjnych gwarancji prawa do obrony i prawa do sądu, ponieważ pozwala adwokatom i radcom prawnym bezkarnie donosić do organów ścigania na swoich klientów, jeśli uznają, że stosowali lub mogą stosować genderowo motywowaną przemoc.
  7. Również przychylne Konwencji BAS w 2012 r. przyznało (teza opinii nr 9), że zawiera ona postanowienia, które w praktyce mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z Konstytucją RP.
  8. Doświadczenia wynikające z funkcjonowania mechanizmu monitorującego bliźniaczej ideowo amerykańskiej Konwencji z Belém do Pará wskazują, że mająca działać na mocy przedłożonej Konwencji grupa monitorująca GREVIO może służyć wywieraniu presji w kierunku legalizacji i upowszechnienia aborcji.
  9. Ratyfikacja Konwencji wiązałaby się z ponoszeniem przez Polskę istotnych obciążeń finansowych na rzecz obcokrajowców. Planowana zmiana przepisów o pomocy społecznej i ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom umożliwi korzystanie z ochrony konwencyjnej mężczyznom nie będącym obywatelami RP, jeśli będą podejmować kobiece role społeczne lub posługiwać się kobiecymi atrybutami.
  10. Uzasadnienie ustawy ratyfikacyjnej jest pełne rażących błędów merytorycznych. Zawiera m.in. propozycję wprowadzenia rozwiązań, które obowiązują w polskim prawie od kilkunastu lat oraz propozycję nowelizacji ustawy o Policji, która naruszać będzie art. 10 Konstytucji (przyznanie Policji niektórych kompetencji zastrzeżonych obecnie dla sądów).
Lista posłów, z którymi warto się w tej sprawie kontaktować
 
Okręg nr 3 Wrocław
ul. B. Chrobrego 15/23
55-200 Oława
tel./fax. 071 303 00 28
roman.kaczor@sejm.pl
Okręg nr 4 Bydgoszcz
ul. Niepodległości 4
Hala Widowiskowo-Sportowa, pok. 117 ( 1 piętro )
88-100 Inowrocław
tel./fax   52 3550506
e-mail: krzysztof.brejza@sejm.pl
Okręg nr 5 Toruń
Mężydło Antoni
87-100 Toruń
ul. Bankowa 14/16/3a
(+48 56) 621 14 07
Antoni.Mezydlo@sejm.pl
Okręg nr 6 Lublin
Królewska 2
20-109 Lublin
(81) 532 10 22
magdalena.gasior-marek@sejm.pl
Okręg nr 7 Chełm
ul. W. Szczepankiewicza „Drugaka” 5
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. (84) 664-40-44
mariusz.grad@sejm.pl
ul. Lwowska 24
22-100 Chełm
tel. 722-140-599
grzegorz.raniewicz@sejm.pl
Okręg nr 8 Zielona Góra
ul. Kościelna 2
65-064 Zielona Góra
tel./fax: 068 324 00 79, Bozenna.Bukiewicz@sejm.pl
Ul. Warszawska 6/107
66-400 Gorzów Wlkp.
tel/fax: (+48) 95 7388 388
mail:  biuro@krystynasibinska.pl
Okręg nr 10 Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 13
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (44) 649-78-27,
elzbieta.radziszewska@sejm.pl
Okręg nr 11 Sieradz
ul. Gdańska 6
95-200 Pabianice
tel. (42) 213-04-79
andrzej.biernat@sejm.pl, biuro@platformapabianice.pl
Okręg nr 12 Chrzanów
Arkit Tadeusz
ul. 11 Listopada 9
32-590 Libiąż
(32) 627-10-24
tadeusz.arkit@sejm.pl
Myślenice, Rynek 20
Telefon: (12) 272-11-01, 601527820
E-mail: biuro@joannabobowska.pl
Okręg nr 13 Kraków
os. Złotej Jesieni 6/34
31-826 Kraków
Telefon/faks: (12) 647-09-41
e-mail: kontakt@ireneuszras.pl
ul. Marii Konopnickiej 3/4a, Kraków 30-302
tel. 12 261 76 86
tel. kom. 608 347 655
biuro@jozeflassota.pl
Okręg nr 14 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 14,
33-300 Nowy Sącz
biuro@mariancycon.pl
tel. 18 442-07-67
ul. Rynek 20 m. 1
33-300 Nowy Sącz
tel./fax 18 444 17 23
biuro@andrzejczerwinski.pl
ul. Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
tel. 18 20 664 76
biuro@mostowy.pl
Okręg nr 15 Tarnów
ul. Limanowskiego 11,
32-020 Wieliczka
tel. (12) 265-55-16
kontakt@elaachinger.pl
Okręg nr 16 Płock
Plac Narutowicza 2
09-402 Płock
tel. (24) 231-64-38
e-mail: biuroposelskie.gapinska@gmail.com
ul. Zielona Ścieżka 4
06-400 Ciechanów
tel/fax 023 673 92 57
biuro@kozlakiewicz.pl
Okręg nr 17 Radom
ul. Radomska. 23,
26-900 Kozienice
Tel./Fax. 048 611 21 82
electus@mp.pl
Okręg nr 18 Siedlce
ul Warszawska 163/76
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel./fax: (025) 758-91-75
E-mail: biuro@czeslawmroczek.pl
ul. Gorbatowa 13
07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 760-67-74
e-mail: andrzej.kania@sejm.pl
Okręg nr 19 Warszawa
pl. Dąbrowskiego 5,
00-057 Warszawa
tel 22 828 – 63 79
Joanna.Fabisiak@sejm.pl
ul. Nowy Świat 39
00-029 Warszawa
tel. (22) 827-60-25
roman.kosecki@sejm.pl
ul. Nowy Świat 39
00-029 Warszawa
tel. (0-22) 828 09 52
e-mail: Michal.Szczerba@sejm.pl
Okręg nr 20 Warszawa
05 – 120  Legionowo
Piłsudskiego 33/307
tel. 48 22 784 10 00
durka.biuro@tlen.pl
ul. Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./fax (22) 775 30 27
jadwiga.zakrzewska@sejm.pl
Okręg nr 22 Krosno
ul. Rynek 26
37-500 Jarosław
tel./fax 16 6230209
e-mail: bp.tomaszkulesza@wp.pl
ul. Piłsudskiego 4 m. 12
37-700 Przemyśl
tel. (16) 675-07-13
biuropiotrtomanski@interia.eu
Okręg nr 23 Rzeszów
ul. 1 Sierpnia 12/ 517-518
37 – 450 Stalowa Wola
tel. 504 247 144
biuroposelskierb@wp.pl
ul. Józefa Piłsudskiego 8
39-400 Tarnobrzeg
tel./fax (15) 823-66-75
e-mail: biuro@miroslawpluta.eu
Okręg nr 24 Białystok
ul. Malmeda 10
15-440 Białystok
tel./faks (85) 746 15 35
biuro@damianraczkowski.pl
Okręg nr 25 Gdańsk
Kwidzyń
ul. Warszawska 14
tel. 55 261-68-64
e-mail: Jerzy.Kozdron@sejm.pl
80-371 Gdańsk-Przymorze
ul. Jagiellońska 8
tel. (58) 325-54-36
joanna.umbras@jerzy-borowczak.pl
Okręg nr 26 Gdynia
ul. Abrahama 4/2, 81-352 Gdynia
tel/fax: +48 (58) 6206168
marek.biernacki@sejm.pl
ul. 3-go Maja 9
83 – 300 Kartuzy
tel/fax 58 736 63 73
tel. kom. 503187421,
e-mail: stanislaw.lamczyk@sejm.pl
ul. Żarnowiecka 3,
84-110 Krokowa
e-mail: kazimierz@plocke.pl
Tel.: +48 587746445
ul. Plac Jakuba Wejhera 9
84-200 Wejherowo
woj. pomorskie
tel. (58) 672-77-00
ul. Starowiejska 25/4
81-363 Gdynia
Tel. 58 622 20 26
e-mail: info@teresahoppe.com
Okręg nr 27 Bielsko-Biała
Żywiec, Rynek 21
malgorzata-pepek@gazeta.pl
tel. 606 642 023
ul. Wzgórze 20
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax: +48 33 819 2054
e-mail: slawomir.kowalski@sejm.pl
Okręg nr 28 Częstochowa
Rozpondek Halina
42-200 Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 24
telefon i  fax: (34) 361 30 66
Halina.Rozpondek@sejm.pl
Okręg nr 29 Gliwice
Gliwice
ul. Zwycięstwa 26/1, 44-100
(32) 230 09 25
biuro@jankazmierczak.pl
Tarnowskie Góry
ul. Opolska  1, I piętro.
T/F: 32 768 86 11
biuro@glogowski.pl
ul. Rynek 20 m. 2
41-902 Bytom
tel. (32) 280-22-06
biuro@jacekbrzezinka.pl
Okręg nr 30 Rybnik
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Katowicka 24
32 4754055
krzysztof.gadowski@sejm.pl
biuro@gadowski.pl
ul. Długa 9
47-400 Racibórz
tel. (32) 755-20-55
sejm@siedlaczek.pl
Okręg nr 32 Sosnowiec
ul. Św. Wojciecha 2
43-600 Jaworzno
tel. (32) 616-67-11
biuro.poselsaluga@op.pl
Okręg nr 33 Kielce
Al. IX Wieków Kielc 6 lok.30 (IV p.)
(budynek Becher-Platinum)
25-516 Kielce
TEL. 41 335 86 57
e-mail: biuro@arturgierada.eu
ul. Jana Pawła II 13/18
25-025 Kielce
tel: 502 762 124
e-mail: renatajanik.sejm@gmail.com
ul. Aleja IX Wieków Kielc 6/30, 25-516 Kielce
tel. (41) 3432425, fax. (41) 3432425
email: kielce@pietrzczyk.pl
Okręg nr 35 Olsztyn
ul. Kopernika 45, pok. 11, Olsztyn
tel. 089 527 92 37
lidia.staron@sejm.pl
Okręg nr 36 Kalisz
ul. Dworcowa 18/3
64-000 Kościan
tel. 504 244 065
posel@malgorzataadamczak.pl
ul. B. Chrobrego 22
64-100 Leszno
tel. 65 520 26 79
Telefon kom. 512 301 277
E-mail: biuroparlamentarne.po.leszno@wp.pl
Plac Żołnierza Polskiego 2
64-000 Kościan
tel. 65 512 03 75
e-mail: wojciechziemniak@wp.pl
ul. Sienkiewicza 2A m. 2
63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 24 24
biuro@maciejorzechowski.pl
Okręg nr 37 Konin
Gniezno, ul. Chrobrego 40/41 (wejście od ul. Rzeźnickiej)
tel./fax:(61) 426-24-36;
E-mail: pawel.arndt@sejm.pl
Okręg 38 Piła
Chmielewski Stanisław
ul. Grochowskiego 17
77-400 Złotów
tel. (67) 349-01-40
chmielewski.biuro@gmail.com
Okręg nr 39 Poznań
Stuligrosz Michał
ul. Masztalarska 8
61-767 Poznań
Michal.Stuligrosz@sejm.pl
ul. Zwierzyniecka 13
60-813 Poznań
tel. (61) 842-67-91
jacek.tomczak@sejm.pl
Okręg nr 40 Koszalin
ul. Plac Wolności 6/1
78-400 Szczecinek
(94) 71 272 40
E-mail: biuro.suchowiejko@gmail.com
Okręg nr 41 Szczecin
Gryfice
ul. Niepodległości 63a
tel. 91 384 69 66
biuro.gryfice@oswiecimski.com.pl

 

(Materiał udostępniony dzięki Instytutowi na rzecz Kultury Prawnej ORDO IURIS)