5 lat dla życia i rodziny

Opublikowano: 2018-01-11

1960

Kilkaset tysięcy osób każdego roku na Marszach dla Życia i Rodziny, setki na Kongresach, prawie dwa tysiące Obrońców Cywilizacji Życia, ponad tysiąc Szkół Przyjaznych Rodzinie, setki tysięcy podpisów pod apelami, protestami i petycjami – tak w skrócie można podsumować 5 lat działalności Centrum Życia i Rodziny.

Na przełomie roku 2012 i 2013 na mapie organizacji zajmujących się działalnością na rzecz prawa do życia i ochrony rodziny pojawiła się Fundacja, która nieustannie uświadamia Polakom konieczność oparcia życia społecznego na wartościach umieszczonych w swojej nazwie.

– Dzięki odważnej i konsekwentnej działalności, Centrum jest dla mnie jednym z najważniejszych partnerów w publicznej służbie polskim rodzinom – mówi o działalności Fundacji poseł Piotr Uściński.

Działania Centrum Życia i Rodziny to bowiem odpowiedź na nieustające podważanie przez współczesną kulturę, media i instytucje, wartości wyrosłych z dziedzictwa cywilizacji i kultury chrześcijańskiej.  To odpowiedź na propagowanie ideologii gender, rozbijanie rodzin, podważanie tożsamości małżeństwa czy promowanie tzw. edukacji seksualnej.

– Centrum Życia i Rodziny spełnia w naszym społeczeństwie bardzo ważną rolę. Obok wspierania istotnych spraw, które ma w swojej nazwie, także odważnie upomina się za prześladowanymi ze względu na swoje przekonania, dodaje odwagi, organizuje pomoc. Nie pozwala siedzieć bezczynnie, zachęca do aktywności, do działania – mówi o Fundacji prof. Bogdan Chazan.

Ostatnie 5 lat obfitowało w liczne kampanie. Tylko w ostatnim roku Centrum Życia i Rodziny zebrało aż 60 tysięcy podpisów pod petycją „W obronie sumienia” broniącą lekarzy pragnących kierować się sumieniem w codziennej praktyce, udzieliło pomocy dla Domu Samotnej Matki w Chyliczkach, wspierało dr Katarzynę Jachimowicz, która wygrała sprawę sądową o wolność sumienia w Norwegii. M.in. dzięki naciskom organizowanym przez Fundację sprzedaż pigułki ellaOne jest znowu reglamentowana, zaś samorządowcy w Polsce otrzymali podręcznik działań na rzecz rodziny w lokalnych społecznościach. To tylko niewielka część działań realizowanych przez Centrum.

– Nasza Fundacja to przede wszystkim ludzie, którym nie jest obojętny los polskiej rodziny przywiązanej do wartości – mówi prezes Fundacji. Nie potrafimy stać bezczynnie, gdy jest ona atakowana i degradowana. Musimy doprowadzić też do pełnej ochrony życia dzieci nienarodzonych. Polska wciąż woła o ludzi sumienia, a my pragniemy ich mobilizować i zapraszać do współpracy – dodaje.

Zgodnie z tymi założeniami Centrum Życia i Rodziny mobilizuje tysiące zwykłych obywateli do działania i wywierania wpływu na instytucje publiczne. Równolegle z tym działaniami rozwija działalność informacyjno-edukacyjną wydając m.in. czasopismo „Przyjaciel Rodziny” kierowane do tysięcy swoich sympatyków.

O wszystkich inicjatywach podejmowanych przez Fundację Centrum Życia i Rodziny można przeczytać na stronie internetowej www.czir.org a także na Facebooku: www.facebook.pl/centrumzyciairodziny oraz Twitterze: www.twitter.com/CWIdZiR.