Apel do szkół w sprawie „Tęczowego Piątku”

Opublikowano: 2019-10-24

3722

W związku z intensywną kampanią promującą organizowanie w placówkach oświatowych tzw. Tęczowych Piątków, przekazaliśmy apel do dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów o nieuleganie naciskom radykalnych organizacji LGBTQ.

Dokument wzywa do nieuczestniczenia w tym wydarzeniu i do nieudzielania wsparcia jakimkolwiek jego organizatorom. Zawiera też przemilczane przez lobby LGBTQ informacje o ryzyku dla zdrowia i rozwoju młodzieży, jakie łączy się z aktywnością homoseksualną. Zachęcamy do zapoznania się oraz do rozpowszechniania apelu wśród znajomych, zwłaszcza ze środowiska szkolnego.

POBIERZ PDF

Apel w obronie dzieci i młodzieży w polskich szkołach przed manipulacjami ideologicznymi oraz propagowaniem ryzykownych zachowań seksualnych w ramach akcji „Tęczowy Piątek”

Szanowna Dyrekcjo, Szanowne Grono Nauczycielskie, Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w obliczu agresywnej kampanii medialnej i innych form, przybierającej na sile presji wobec szkół w celu organizacji w najbliższy piątek 25 października 2019 r. wydarzenia pod nazwą „Tęczowy Piątek”, zwracamy się do Dyrekcji, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów z gorącym apelem o nieuczestniczenie w tym wydarzeniu, z uwagi na fakt, iż inicjatywa ta opiera się na licznych manipulacjach ideologicznych oraz promuje ryzykowne zachowania seksualne wśród dzieci i młodzieży.

Czy „Tęczowy Piątek” jest odpowiedzią na rzeczywiste problemy w szkołach?

Organizatorzy akcji „Tęczowy Piątek” podobnie jak i inne organizacje LGBTQ twierdzą, że ich działania to odpowiedź na aktualne problemy społeczne w Polsce. W rzeczywistości powielają oni schematy propagandowe wypracowane ćwierć wieku temu przez organizacje homoseksualne na Zachodzie. Już w 1995 r. aktywiści z USA wprost opisali schemat wyeliminowania z debaty społecznej rodziców i wychowawców oraz uzyskania nieograniczonego dostępu do dzieci i młodzieży w szkołach:

Niezwłocznie przejęliśmy hasło wywoławcze oponentów – bezpieczeństwo – i ukazaliśmy, że to homofobia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów poprzez tworzenie atmosfery, w której przemoc, wyzwiska, problemy zdrowotne i samobójstwa stają się powszechne. Nazywając nasz raport „Bezpieczeństwo Młodzieży Gejowskiej i Lesbijskiej w szkołach”, automatycznie zepchnęliśmy naszych oponentów do defensywy i ukradliśmy im najlepszą linię ataku.

Czy społeczność LGBTQ w Polsce doświadcza w sposób szczególny przemocy?

Jako uzasadnienie organizacji „Tęczowego Piątku” podawane są informacje o rzekomo alarmująco wysokim wskaźniku przemocy psychicznej i fizycznej wobec osób o skłonnościach homo-, bi-, transseksualnych itp. Informacje te nie znajdują jednak żadnego poparcia w danych statystycznych, nawet uwzględniając niepodlegające niezależnej weryfikacji dane gromadzone przez organizacje LGBTQ. Przykładowo w 2017 r. doszło do 37 przestępstw „motywowanych uprzedzeniami na tle orientacji seksualnej”, w tym 21 pobić (dane Policji i własne dane organizacji LGBTQ łącznie). Dla porównania w tym czasie w Polsce doszło do łącznie ponad 750 000 przestępstw różnego typu, w tym 4385 pobić. Oznacza to, że przestępstwa skierowane przeciwko społeczności LGBTQ stanowią mniej niż 1 promil wszystkich przestępstw w Polsce.

Jak aktywność LGBTQ rzutuje na HIV/AIDS oraz choroby weneryczne?

Organizatorzy „Tęczowego Piątku” przeznaczyli dla rodziców publikację pt. „My rodzice. Pytania i odpowiedzi rodziców lesbijek, gejów i osób biseksualnych”. Na s. 21 przedstawiono odpowiedź na pytanie „Czy muszę martwić się o HIV/AIDS?”:

Chociaż początkowo AIDS rozprzestrzeniało się najszybciej wśród homoseksualnych i biseksualnych mężczyzn oraz osób uzależnionych od narkotyków, używających wspólnych igieł, obecnie najliczniejsze przypadki zakażenia notuje się wśród młodych, heteroseksualnych kobiet. Z zagrożeniem AIDS musi liczyć się dzisiaj każdy człowiek i każda społeczność. Tak więc, jako rodzic, powinieneś mieć ten problem na uwadze, niezależnie od tego, czy twoje dziecko jest osobą homoseksualną czy heteroseksualną.

Tymczasem według danych amerykańskich z „Centers for Disease Control and Prevention” i europejskich z „European Centre for Disease Prevention and Control”:

  • 70% nowych przypadków zarażenia wirusem HIV w USA stanowią homoseksualni i biseksualni mężczyźni, z czego 64% stanowią mężczyźni poniżej 34 roku życia.
  • Co najmniej 14% transseksualistów jest nosicielami wirusa HIV.
  • 47% nowych przypadków zarażenia rzeżączką w UE stanowią homoseksualni i biseksualni mężczyźni.
  • 67% nowych przypadków zarażenia kiłą (syfilisem) w UE stanowią homoseksualni i biseksualni mężczyźni.
  • Niemal 100% nowych przypadków zarażenia ziarnicą weneryczną pachwin w UE stanowią homoseksualni i biseksualni mężczyźni.

Nawet gdyby przyjąć, że osoby o skłonnościach homo-, bi-, transseksualnych itp. stanowią 10% populacji, jak podają organizacje LGBTQ (co z pewnością jest liczbą znacznie zawyżoną), oznacza to, że ryzyko zarażenia wirusem HIV lub chorobami wenerycznymi w grupach LGBTQ jest co najmniej 10-krotnie wyższe niż u ogółu społeczeństwa.

W obliczu powyższych faktów, mając na uwadze bezpieczeństwo oraz prawidłowy i harmonijny rozwój polskich dzieci i młodzieży w polskich szkołach, w imieniu wszystkich sympatyków Centrum Życia i Rodziny, z całego serca apelujemy o nieangażowanie się społeczności Państwa szkoły, a także jej poszczególnych członków, w inicjatywę „Tęczowy Piątek” jako wydarzenia opartego na licznych manipulacjach i zachęcającego młodzież do podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych, których negatywne konsekwencje mogą zaważyć w sposób nieodwracalny na ich dorosłym życiu!

Kamil Zwierz

Prezes Centrum Życia i Rodziny