Centrum Życia i Rodziny apeluje do wojewody wielkopolskiego w sprawie gender-uchwały

Opublikowano: 2020-02-14

3947

Centrum Życia i Rodziny skierowało apel do Wojewody Wielkopolskiego o podjęcie postępowania nadzorczego w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Poznania tzw. Europejskiej Karty Równości w Życiu Lokalnym. Władze fundacji w liście do wojewody Łukasza Mikołajczyka przypominają, że projekt nawiązujący do ideologii gender, wywołał duże oburzenie wśród mieszkańców miasta, a część z jego zapisów może być niezgodna z konstytucją RP.

„W naszej opinii, dokument przyjęty przez radnych miasta Poznania narzuca wizję ludzkiej płciowości, nacechowaną postulatami skrajnych, lewicowych ideologii (Część I, pkt 4). Karta wprost nawiązuje do ideologii gender, której założeniem jest pogląd, że tożsamość płciowa nie jest związana z tożsamością biologiczną” – czytamy w liście do wojewody wielkopolskiego, skierowanym przez władze Centrum Życia i Rodziny. Organizacja zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia dla społeczności Poznania, wynikające z przyjęcia dokumentu.

W apelu zauważono, że wszyscy sygnatariusze Europejskiej Karty Równości w Życiu Lokalnym są m.in. zobowiązani do „zwalczania” stereotypowych ról płciowych co w konsekwencji może prowadzić do wsparcia dla idei ruchu LGBT. Centrum Życia i Rodziny podkreśla również, że przyjęcie tego niebezpiecznego dokumentu „stwarza zagrożenie kwestionowania konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem i przekonaniami”.

– Ufamy, że Wojewoda Wielkopolski potraktuje sprawę poważnie i zbada zapisy zawarte w uchwalonej przez radnych Poznania tzw. Europejskiej Karcie Równości w Życiu Lokalnym. To działanie leży w interesie wszystkich mieszkańców Poznania, a w szczególności najmłodszych z nich, którzy w związku z przyjętym dokumentem, w niedalekiej przyszłości mogą być zmuszeni do obowiązkowego uczestniczenia w zajęciach z edukacji seksualnej wg standardów WHO – mówi Paweł Ozdoba, wiceprezes Centrum Życia i Rodziny.

Ozdoba przypomina, że tylko w ciągu czterech dni, petycję do poznańskich radnych z apelem o odrzucenie uchwały, dostępną na stronie http://genderowakarta.pl, podpisało ponad 8 tys. osób. Dodaje, że część radnych podczas posiedzenie Rady Miasta zgłaszała błędy formalne oraz niezgodność części zapisów Karty z konstytucją RP.

„W związku z powyższym, zwracamy się do Pana Wojewody o zakwestionowanie uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 11 lutego br., dotyczącej przyjęcia Europejskiej Karty Równości w Życiu Lokalnym” – czytamy w liście skierowanym do Łukasza Mikołajczyka, wojewody wielkopolskiego.

PISMO DO WOJEWODY