Centrum Życia i Rodziny krytyczne wobec propozycji prezydenta dotyczącej aborcji eugenicznej

Opublikowano: 2020-10-31

4838

Centrum Życia i Rodziny, organizator i koordynator Marszów dla Życia i Rodziny w całej Polsce, jest krytyczne wobec propozycji prezydenta Andrzeja Dudy, dotyczącej aborcji eugenicznej. Organizacja jest zdania, że projekt jest nieprecyzyjny i de facto przywraca możliwość abortowania dzieci dotkniętych poważnymi schorzeniami.

W specjalnym oświadczeniu podkreślono, że w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele kłamstw na temat Orzeczenia trybunału Konstytucyjnego ws. niezgodności z Konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej. Prowadzeniu debaty publicznej nie pomaga brutalizacja języka, agresywne zachowania uczestników protestów oraz inne zachowania sprzeczne z przepisami prawa i normami kulturowymi. Centrum Życia i Rodziny zauważa, że „w tych warunkach niezwykle łatwo jest ulec potrzebie szybkiego rozładowania konfliktu poprzez wdrożenie rozwiązań obciążonych istotnymi błędami”.

Jednocześnie wskazano, że propozycja projektu ustawy przedstawiona przez prezydenta Andrzeja Dudę jest przywróceniem możliwości dokonywania aborcji eugenicznej. Wyrażamy wobec niej daleko idące zastrzeżenia prawne oraz moralne – napisano w oświadczeniu. „W naszym przekonaniu przyjęcie projektu prezydenckiego będzie sprzeczne z Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020 r., a więc również z duchem i literą Konstytucji RP. Zaprezentowany projekt przywraca bowiem możliwość skazywania na śmierć – w świetle prawa – dzieci w okresie przedurodzeniowym, dotkniętych bardzo poważnymi schorzeniami” – czytamy w stanowisku Centrum Życia i Rodziny.

Zdaniem fundacji, propozycja prezydenta Andrzeja Dudy będzie prowadziła jedynie do ograniczenia procederu aborcji eugenicznych. Centrum Życia i Rodziny zwraca również uwagę na pojawiające się w projekcie określenie „wysokiego prawdopodobieństwa” choroby, które jest nieprecyzyjne i dowolne w interpretacji. W związku z powyższym, Centrum Życia i Rodziny apeluje o „wycofania zgłoszonego projektu i podjęcia prac nad rozwiązaniami, które nie będą groziły zadawaniem śmierci nikomu, w tym również dzieciom najbardziej bezbronnym i potrzebującym pomocy”. Zapewnia również, że jest gotowe do włączenia się w prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, które będą chroniły życie od poczęcia do naturalnej śmierci.

 

Poniżej pełna treść stanowiska Centrum Życia i Rodziny

 

Fundacja Centrum Życia i Rodziny z niepokojem obserwuje radykalizację nastrojów społecznych wywołaną przez grupy aktywistów o skrajnie aborcjonistycznym, antykulturowym i antychrześcijańskim nastawieniu.

Przedstawiciele tych środowisk, posługując się kłamstwami na temat treści i konsekwencji Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020r. ws. niezgodności z Konstytucją RP tzw. przesłanki eugenicznej, podburzają do nienawiści, brutalizacji języka i innych zachowań całkowicie sprzecznych z normami naszej kultury, cywilizacji i przepisami prawa. W tych warunkach niezwykle łatwo jest ulec potrzebie szybkiego rozładowania konfliktu poprzez wdrożenie rozwiązań obciążonych istotnymi błędami.

W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do zgłoszenia w dniu wczorajszym przez Prezydenta RP inicjatywy ws. zmian w Ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r., wyrażamy wobec niej daleko idące zastrzeżenia prawne oraz moralne. Jednocześnie projekt ten stoi w sprzeczności z dotychczasowymi wypowiedziami Pana Prezydenta, który wielokrotnie podkreślał, że jest przeciwnikiem tzw. aborcji eugenicznej i w jego opinii ta przesłanka powinna zostać zlikwidowana. Za te odważne wypowiedzi wielokrotnie otrzymywał Pan wyrazy wsparcia ze strony Centrum Życia i Rodziny oraz innych organizacji broniących życia.

W naszym przekonaniu przyjęcie projektu prezydenckiego będzie sprzeczne z Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020 r., a więc również z duchem i literą Konstytucji RP. Zaprezentowany projekt przywraca bowiem możliwość skazywania na śmierć – w świetle prawa – dzieci w okresie przedurodzeniowym, dotkniętych bardzo poważnymi schorzeniami.

Oznacza to powrót do dotychczas stosowanych praktyk eugenicznych. Różnica może dotyczyć co najwyżej skali procederu. Biorąc również pod uwagę możliwość popełniania przez lekarzy błędów diagnostycznych (w projekcie ustawy mowa o „wysokim prawdopodobieństwie”, terminie wysoce nieprecyzyjnym i dowolnym w interpretacji), może się okazać, że również dzieci, które mogłyby urodzić się i żyć poza organizmem matki, będą pozbawiane tego prawa, a procedury aborcyjne będą na nich przeprowadzane w fazie zaawansowanego życia płodowego. Uważamy również, że niezależnie od schorzenia, każdy ma prawo do godnej śmierci i godnego pochówku, choćby w ramach opieki paliatywnej.

W związku z powyższym wzywamy Prezydenta RP, również jako uczestnika organizowanego przez nas niedawnego Marszu dla Życia i Rodziny w Warszawie, do uszanowania Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020 r., wycofania zgłoszonego projektu i podjęcia prac nad rozwiązaniami, które nie będą groziły zadawaniem śmierci nikomu, w tym również dzieciom najbardziej bezbronnym i potrzebującym pomocy.

Wyrażamy nadzieję, że zarówno Prezydent RP, jak również inne władze Rzeczypospolitej nie ulegną presji środowisk radykalnej lewicy, które nie oczekują kompromisu, lecz wprowadzenia aborcji na życzenie. Należy więc przypuszczać, że w tej sytuacji żaden „kompromisowy” projekt, nie zostanie przez proaborcyjnych radykałów przyjęty i zaakceptowany.

W naszym przekonaniu wysiłek państwa, samorządów i organizacji społecznych powinien być obecnie skupiony na wypracowaniu najskuteczniejszych działań pomocowych dla matek i ich rodzin oczekujących przyjścia na świat dzieci dotkniętych wszelkiego rodzaju chorobami i wadami.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że Centrum Życia i Rodziny deklaruje chęć włączenia się w prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, które będą chroniły życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Nasi eksperci są merytorycznie przygotowani do konsultacji prawnych oraz medycznych.