Pikieta NIE dla deprawacji naszych dzieci

Opublikowano: 2019-01-22

3137

W poniedziałek 21 stycznia przed Urzędem m.st. Warszawy przy placu Bankowym odbyła się pikieta przeciwko planom prezydenta Rafała Trzaskowskiego – przeprowadzenia w szkołach jeszcze przed feriami lekcji mających na celu walkę z tzw. „mową nienawiści”. Pikietę zorganizowała Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Prezes Fundacji Paweł Kwaśniak odczytał tekst listu kierowanego do prezydenta Warszawy. List (w załączeniu) zawiera apel o powstrzymanie prowadzenia zajęć, które mogą mieć charakter propagandy środowisk LGBT.

W czasie pikiety, która zgromadziła kilkadziesiąt osób głos zabrali przedstawiciele organizacji społecznych: dr Tymoteusz Zych z Instytutu Ordo Iuris, Mariusz Dzierżawski z Fundacji PRO Prawo do Życia, Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina, Waldemar Wasiewicz reprezentujący Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza oraz Maciej Maleszyk z Krucjaty Młodych. Wszyscy podkreślali konieczność mobilizacji rodziców wobec działań indoktrynujących dzieci i młodzież w placówkach edukacyjnych.

Uczestnicy pikiety stawili się przed Urzędem Miasta aby również dać wyraz swojemu niezadowoleniu z powodu pominięcia przez prezydenta Trzaskowskiego konsultacji ze środowiskiem rodziców, przed podjęciem decyzji o wprowadzaniu do warszawskich szkół zajęć o tzw. „mowie nienawiści”. Organizatorzy pikiety przypomnieli, że działania szkoły o charakterze wychowawczym powinny za każdym razem uzyskiwać zgodę rodziców. Wynika to bowiem zarówno z zapisów Konstytucji RP, jak i z Ustawy Oświatowej.

 

PISMO DO PREZYDENTA