Po raz dwunasty przeszliśmy ulicami Warszawy

Opublikowano: 2017-06-12

525

W piękną, słoneczną niedzielę 11 czerwca pod hasłem „Czas na rodzinę” przeszliśmy ulicami Warszawy w Marszu dla Życia i Rodziny. Całymi rodzinami manifestowaliśmy przywiązanie do rodziny zbudowanej na małżeństwie, nastawionej na przyjęcie i wychowanie dzieci oraz szacunek dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Marsz warszawski organizowany przez Centrum Życia i Rodziny wyruszył z Placu Trzech Krzyży i przeszedł Traktem Królewskim na Plac Zamkowy.

Podczas wystąpienia wieńczącego Marsz, prezes Centrum Paweł Kwaśniak zaznaczył, że troska o rodzinę stała się jednym z czołowych tematów życia publicznego w Polsce, a także wyraził satysfakcję z działań podejmowanych na szczeblu rządowym i samorządowym dzięki którym przyjmowanie na świat i wychowanie dzieci w rodzinie staje się łatwiejsze.

Wskazał również na zagrożenia, jakie czyhają na rodziny. Są to na przykład realizowane w niektórych szkołach projekty edukacyjne, w których podważa się wartość i naturalną rolę rodziny w wychowaniu dzieci. Wyraził też niepokój związany z brakiem działań Rządu w kierunku wypowiedzenia tzw. Konwencji antyprzemocowej która w instytucji rodziny, wierze i tradycji upatruje źródeł przemocy i patologii. Podobnie jest z utrzymywaniem w mocy Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z sierpnia 2015 r. wprowadzającego do szkół tzw. edukację antydyskryminacyjną.

Uczestnicy Marszu stanowczo domagali się także jak najszybszego uchwalenia prawa w pełni chroniącego życie dzieci nienarodzonych. Podczas swojego wystąpienia Prezes Centrum apelował by rządzący nie ulegali krzykliwym środowiskom, które w wulgarny sposób nie chcą dopuścić do pełnej ochrony życia.

Uczestnicy Marszu podkreślali, że jest on radosną manifestacją przywiązania do podstawowych wartości, miejscem spotkania dla wszystkich, którzy w silnej rodzinie widzą gwarancję swojego rozwoju. Podkreślali również, że daje on sposobność, by spotkać osoby, podzielające te same wartości.

W marszu uczestniczyły przede wszystkim młode rodziny z dziećmi, ale także członkowie ruchów i stowarzyszeń, duchowni, działacze społeczni i osoby publiczne z rodzinami.

Warszawski Marsz dla Życia i Rodziny był organizowany już po raz dwunasty. Analogiczne marsze, organizowane pod tym samym hasłem przeszły w niedzielę 11 czerwca także ulicami innych 50 miast. Razem w okresie od marca do września marsze organizowane są w około 140 miastach całej Polski i gromadzą ok. 150 – 200 tys. uczestników.

Galeria zdjęć >>